Tăng cường Phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(Phù Ninh)- Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã ban hành văn bản số 01-CV/BCĐ ngày 11/5/2021 về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Văn bản nêu rõ: Để đảm bảo cuộc bầu cử tại các địa phương diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật và thực sự phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; Ban Chỉ đạo bầu cử các cấp, các sở, ban, ngành các tổ...

Chương trình phát thanh

Tăng cường Phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(Phù Ninh)- Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã ban hành văn bản số 01-CV/BCĐ ngày 11/5/2021 về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Văn bản nêu rõ: Để đảm bảo cuộc bầu cử tại các địa phương diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật và thực sự phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; Ban Chỉ đạo bầu cử các cấp, các sở, ban, ngành các tổ...