HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026

(Phù Ninh)- Sáng 03/3/2021, HĐND và UBND huyện tổ chức các Hội nghị: Ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện; Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện; Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chương trình phát thanh

UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

(Phù Ninh)- Sáng ngày 02/3/2021, UBND tổ chức hội nghị họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe các đơn vị báo cáo một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Lai – UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đào Ngọc Thắng - UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo công an huyện,...

Hội nghị rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025; 2021-2026

(Phù Ninh)-Chiều ngày 2/3/2021, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức các hội nghị (Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần 1, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2) để thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2020-2025; 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí...