Ngày 23 tháng 06 năm 2024

HUYỆN PHÙ NINH TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

(Phù Ninh)- Xác định rõ công giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Đảng bộ huyện Phù Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.        

          Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Huyện ủy Phù Ninh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm chắc tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua đó, tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu đạt trên 98% trở lên.

          Đảng bộ huyện Phù Ninh hiện có 35 tổ chức Đảng trực thuộc với hơn 300 chi bộ, trong đó có 268 chi bộ thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn. Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều sao gửi, cấp phát tài liệu tới 100% các chi, đảng bộ trực thuộc và các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện để phục vụ công tác tuyên truyền. Cùng với báo, tạp chí của Đảng, Bản tin sinh hoạt chi bộ và Thông tin tuyên truyền viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành, hàng quý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời, chủ động xây dựng Bản tin nội bộ của huyện. Đây đều là những tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; kênh thông tin chính thống tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện.

          Tại chi bộ 10, xã Phù Ninh, trong sinh hoạt chi bộ đầu tháng, chi bộ luôn triển khai đến các đảng viên những tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên Giáo Huyện ủy cung cấp, lựa chọn những tin, bài quan trọng hoặc trình bày tóm tắt những nội dung chính về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cho cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều đảng viên tích cực theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin được đăng tải trên Bản tin nội bộ huyện, Bản tin Sinh hoạt chi bộ,…

          Đồng chí Nguyễn Văn Huấn – Bí thư Chi bộ 10, xã Phù Ninh chia sẻ: “Với 94 đảng viên, Chi bộ thường xuyên định kỳ sinh hoạt đầu tháng theo điều lệ. Trong sinh hoạt, chi bộ cũng thông tin về tình hình thời sự theo các tài liệu tuyên truyền để đảng viên của chi bộ nắm bắt được các thông tin thời sự quốc tế, trong nước cũng như của địa phương. Bên cạnh đó, tuyên truyền, nâng cao tư tưởng chính trị cho các đồng chí đảng viên của chi bộ”.

          Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện và các cơ quan đơn vị tổ chức mở 20 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị với 1.579 học viên trong năm 2023, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng.

          Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu – Huyện ủy viên, Phó Trưởng thường trực ban Tuyên Giáo Huyện ủy cho biết: “Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực tham mưu thực hiện việc biên tập, xuất bản Bản tin nội bộ huyện, cung cấp tài liệu để tuyên truyền, các định hướng để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, nhất là đối với các cơ quan khối Văn hóa – Tư tưởng. Trong các lớp bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị huyện, trong sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra”.

          Nhờ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đã nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Tại các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, nhiều việc làm tốt, nhiều mô hình được nhân rộng góp phần nâng cao ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng từng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ huyện đạt trong sạch vững mạnh.

Trường Sơn – Hà Linh

TIN LIÊN QUAN

Khai giảng lớp đào tạo nghề “ Nuôi và phòng trị bệnh cho gà” tại xã Gia Thanh năm 2024.


Trung tâm GDNN – GDTX huyện bế giảng lớp sơ cấp nghề lắp đạt điện nội thất năm 2024.


LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI HUYỆN PHÙ NINH


Tổ chức Good People International Trao tặng trang thiết bị phòng học cho Trường Tiểu học Phú Lộc


PHÙ NINH: HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 6