Cơ quan thường trực: UBND huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ
Trụ sở: Khu Đá Thờ - Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: (0210)6.577.666 - Email: ubphuninh@phutho.gov.vn