Ngày 21 tháng 02 năm 2024

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THÁNG 12

(Phù Ninh)- Chiều ngày 5/12/2023, Thường trực HĐND huyện Phù Ninh tổ chức phiên họp tháng 12 nghe và chỉ đạo một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Quang Chính – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trịnh Đức Lai – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hán Trung Kết – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng, phó các Ban HĐND huyện.
Tại hội nghị Ban Thường trực UBMTTQ huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, UBND huyện trước kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khoá XXIII. Qua hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện trước kỳ họp, các cử tri đã có các ý kiến, kiến nghị: về phát triển kết cấu hạ tầng: có 5 ý kiến về giao thông; 10 ý kiến về điện năng. Về sản xuất nông nghiệp có 9 ý kiến. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường có 4 ý kiến. Về chế độ chính sách có 3 ý kiến. Về nội dung này đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Ban Thường trực UBMTTQ huyện hoàn thiện, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các cử tri và nhân dân theo từng lĩnh vực rõ ràng về thời gian, con người cụ thể để giao các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy HĐND huyện, khoá XXIII. Dự kiến nội dung giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2024. Các Ban HĐND huyện xây dựng chương trình giám sát của các Ban HĐND huyện trong năm 2024. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể về nội dung, chương trình kỳ họp, các cơ quan, đơn vị giải trình, trả lời chất vấn tại kỳ họp và thống nhất về chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND trong năm 2024; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Phù Ninh bầu nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến Kỳ họp sẽ được tổ chức vào hai ngày 18-19/12/2023.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho kỳ họp.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất các nội dung của Kỳ họp, để chuẩn bị cho kỳ họp đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị HĐND, UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, hoàn thiện theo mốc thời gian đã thống nhất để kỳ họp diễn ra đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và yêu cầu.

TIN LIÊN QUAN

PHÙ NINH: THĂM, TẶNG QUÀ TÂN BINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ


CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ NGHE BÁO CÁO NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN.


THÔNG BÁO Về việc mở cửa Thư viện đón Bạn đọc


CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÙ NINH KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN


LỄ KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC THÁNH MẪU ÂU CƠ GIÁNG TRẦN