Ngày 21 tháng 02 năm 2024

PHÙ NINH: THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

(Phù Ninh)- Ngày 04/12/2023, huyện Phù Ninh tham gia Hội nghị toàn quốc chức hội  nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết  hội nghị lần thứ Tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện . Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nhật  – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ  huyện ; các đồng chí nguyên Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Uỷ viên BTV  Huyện ủy qua các thời kỳ nghỉ hưu và cư trú trên địa bàn huyện; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội huyện; các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện , hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí Đảng viên Đảng bộ khối Đảng – Đoàn thể huyện, Khối chính quyền huyện và quân sự huyện.


Tại điểm cầu huyện Phù Ninh, có hơn 300 đại biểu tham dự học tập, nghiên cứu nghị quyết. Trong buổi sáng ngày 04/12/2023, hội nghị đã được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”. Trong buổi chiều, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.


Trên địa bàn huyện Phù Ninh, sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện uỷ Phù Ninh đã chủ động xây dựng các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định. Kết quả, huyện đã có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; thực hiện các khâu đột phá đều đạt và vượt.
Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (4-5/12), trong đó 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt và 1/2 ngày tổ chức thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết.


Thông qua hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực; từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Anh Chiến – Hà Linh

TIN LIÊN QUAN

PHÙ NINH: THĂM, TẶNG QUÀ TÂN BINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ


CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ NGHE BÁO CÁO NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN.


THÔNG BÁO Về việc mở cửa Thư viện đón Bạn đọc


CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÙ NINH KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN


LỄ KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC THÁNH MẪU ÂU CƠ GIÁNG TRẦN