Ngày 21 tháng 02 năm 2024

PHÚ NHAM ĐẦU TƯ TRÊN 2 TỶ ĐỒNG CẢI TẠO, NÂNG CẤP, XÂY MỚI HOÀN THIỆN THIẾT CHẾ NHÀ VĂN HÓA KHU DÂN CƯ

(Phù Ninh)- Ngày 10/12/2023, xã Phú Nham tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch xây mới, cải tạo, nâng cấp thiết chế nhà văn hóa khu dân cư giai đoạn 2022 – 2024 và khánh thành nhà văn hóa khu dân cư số 4. Tới dự có lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ, các ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội của xã; bí thư chi bộ, trưởng các khu dân cư và đông đảo nhân dân trên địa bàn.


Thực hiện đề án 04/ĐA-UBND huyện Phù Ninh phê duyệt tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2022-2024, với quan điểm nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Với vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Xác định rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Phú Nham đã tích cực triển khai quyết liệt đến cán bộ Đảng viên phổ biến, tuyên truyền rộng rãi mục tiêu, ý nghĩa của đề án; MTTQ, các tổ chức chính trị, các khu dân cư đã vào cuộc thực hiện tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên triển khai nghị quyết HĐND xã, kế hoạch UBND xã về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc cải tạo, nâng cấp hoàn thiện thể chế nhà văn hóa khu dân cư. Từ việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo băng zôn, khẩu hiệu, panô áp phích, viết tin bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã và sự vào cuộc của các hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở nên đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Kết quả chỉ từ tháng 3/2023 đến tháng 10/2023 đã tu sửa và xây mới 09/09 nhà văn hóa, trong đó tu sửa 07 nhà văn hóa và xây mới 02 nhà văn hóa với tổng kinh phí được huy động trên 2 tỷ đồng. Trong đó trong đó kinh phí UBND huyện hỗ trợ: 310.000.000 đồng; kinh phí UBND xã hỗ trợ: 225.000.000 đồng và nguồn huy động xã hội hóa từ nhân dân gần 1,5 tỷ đồng.


Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Phú Nham đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây mới, cải tạo, nâng cấp hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa khu dân cư trong thời gian qua.
Nhân dịp này, xã Phú Nham đã long trọng tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nhà văn hóa khu dân cư số 4 trong niềm hân hoan, phấn khởi của người dân. Công trình nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ với đầy đủ các trang thiết bị có tổng kinh phí gần 600 triệu đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ từ cấp huyện, xã 110 triệu đồng; nguồn vốn huy động từ nhân dân gần 500 triệu đồng.

Quang Thái

TIN LIÊN QUAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ NGHE BÁO CÁO NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN.


THÔNG BÁO Về việc mở cửa Thư viện đón Bạn đọc


CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÙ NINH KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN


LỄ KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC THÁNH MẪU ÂU CƠ GIÁNG TRẦN


XÃ PHÚ LỘC TỔ CHỨC BẾ MẠC, TRAO GIẢI GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI NAM NỮ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024