Ngày 11 tháng 12 năm 2023

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG NTM, NTM NÂNG CAO VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI ĐẢNG BỘ 02 XÃ TIÊN PHÚ VÀ XÃ TRẠM THẢN

(Phù Ninh)- Chiều ngày 14/11/2023, đồng chí Đào Ngọc Thắng – UV BTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện đã làm việc với Đảng bộ xã Tiên Phú và xã Trạm Thản về kết quả xây dựng xã Nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Cùng dự có đồng chí HUV phụ trách xã, các đồng chí lãnh đạo Phòng nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng HĐND &UBND huyện, Kinh tế & Hạ tầng, Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.


Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe 02 địa phương báo cáo kết quả xây dựng NTM, NTM nâng cao và công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Đối với xã Tiên Phú: Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019, và được UBND huyện Phù Ninh chọn làm điểm xây dựng xã NTM nâng cao, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao. Kết quả thực hiện theo Bộ Tiêu chí Quốc gia xã NTM nâng cao theo Quyết định số số 2517/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ. Đến nay xã đã đạt 17/19 tiêu chí, còn 02 tiêu chí đạt thấp là (tiêu chí số 17 về môi trường và tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống); Về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã đã xây dựng 02 khu là khu 9 và khu 10. Đến nay 02 khu đã đạt 14/14 tiêu chí, 39/39 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí khu nông thôn mới kiểu mẫu; Về công tác quản lý đất đai trên địa bàn được triển khai, quản lý hiệu quả. Đối với xã Trạm Thản, xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020. Thực hiện NTM theo tiêu chí mới, đến thời điểm hiện tại qua rà soát, đối chiếu, tự đánh xã đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí đạt thấp; Trong đó 50/57 chỉ tiêu đạt, còn 7 chỉ tiêu đạt thấp; Về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã đã đã lựa chọn 02 khu là khu 1 và khu 2 để chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; Về công tác quản lý đất đai trên địa bàn cơ bản được triển khai, quản lý có hiệu quả.
Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện để xã Tiên Phú và xã Trạm Thản sớm đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu.


Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đào Ngọc Thắng- UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện biểu dương thành tích đã đạt được đặc biệt là trong xây dựng NTM, NTM nâng cao. Đồng thời đồng chí đề nghị Cấp ủy, Chính quyền xã Tiên Phú và xã Trạm Thản tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của người dân trong tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu; Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy về quản lý đất đai, xây dựng nhà văn hóa, xóa vườn tạp, xóa cây bạch đàn chồi… Tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác san ủy mặt bằng, hạ cốt, san nền. Rà soát xây dựng sản phẩm OCOP và rà soát đánh giá thực trạng các tiêu chí về xã NTM, NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, trong đó xác định trọng tâm, trọng điểm cụ thể những việc cần tập trung thực hiện xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu

.
Trường Sơn- TTVHTTDL & TT

TIN LIÊN QUAN

PHÚ NHAM ĐẦU TƯ TRÊN 2 TỶ ĐỒNG CẢI TẠO, NÂNG CẤP, XÂY MỚI HOÀN THIỆN THIẾT CHẾ NHÀ VĂN HÓA KHU DÂN CƯ


PHÙ NINH TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NỒNG ĐỘ CỒN


UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 12


LƯU TIẾN DŨNG – MỘT TRONG 4 GƯƠNG MẶT XUẤT SẮC CỦA KHÁT VỌNG LẠC HỒNG 2023


Gặp mặt đoàn vận động viên tham dự hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX năm 2023