Ngày 21 tháng 02 năm 2024

Một số hình ảnh đẹp của huyện Phù Ninh

 

 

Xã Phú Lộc nhìn từ trên cao
Đường 325D
1 góc xã Phù Ninh nhìn từ trên cao
1 góc xã Trung Giáp nhìn từ trên cao

 

Xã Phú Nham nhìn từ trên cao
Vườn Hồng xã Gia Thanh
Trung tâm huyện

Khu CN Tử Đà- An Đạo

Đường tỉnh 323D

TIN LIÊN QUAN

HUYỆN PHÙ NINH THĂM, TẶNG QUÀ TẾT GIÁP THÌN 2024


PHÙ NINH – HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÔNG TÁC PHỐI HỢP DÂN VẬN VÀ HỖ TRỢ NHÂN DÂN CẢI TẠO VÀ XÓA VƯỜN TẠP NĂM 2023


HUYỆN ĐOÀN PHÙ NINH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024.


HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐÓNG QUÂN CANH PHÒNG KHU VỰC HUYỆN PHÙ NINH QUÝ IV NĂM 2023.


HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÁC BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THỰC HIỆN DÂN CHỦ, TÔN GIÁO, DÂN VẬN KHÉO, ĐIỀU HÀNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024.