Ngày 18 tháng 07 năm 2024

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN LÀM VIỆC TẠI XÃ BẢO THANH, HẠ GIÁP, TRẠM THẢN

(Phù Ninh)-Ngày 13/6/2024, Đồng chí Nguyễn Long Giang – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh đã đi thăm, kiểm tra thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tại các xã: Bảo Thanh, Hạ Giáp, Trạm Thản. Cùng đi có lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển Quỹ đất.

 

Tại buổi làm việc lãnh đạo các xã đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2024 kinh tế trên địa bàn xã Bảo Thanh có bước tăng trưởng, Tổng giá trị sản xuất ước đạt: 36 tỷ đồng, Tổng thu ngân sách ước: 4.207.840.768 đồng, đạt 106,93 % so KH huyện giao, Tỷ lệ hộ nghèo 1,55%, giảm 0,18% so năm trước;  tình hình an ninh chính trị trật tự AT – XH cơ bản ổn định. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các hoạt động văn hoá xã hội được duy trì. Công tác cán bộ, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, UBND xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức vệ sinh đường làm ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp đến các trường học, các khu dân cư và được nhân dân hưởng ứng tích cực. Từ đầu năm đến nay đã huy động tổng số tiền trên 169 triệu đồng. Tuy nhiên xã còn nhiều tuyến đường bê tông đã xuống cấp, một số vấn đề về quản lý đất đai còn nhiều nội dung chưa giải quyết kịp thời. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã có ý kiến đề nghị các ngành chức năng phối hợp với xã Bảo Thanh tổng hợp và có kế hoạch nâng cấp đường bê tông xi măng; hoàn thành thủ tục tiến hành chi trả tiền hỗ trợ diện tích trồng hồng Gia Thanh trên địa bàn xã; tiếp tục tuyên truyền vận đồng nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án: cải tạo, gia cố, nâng cấp đường Âu Cơ, khu công nghiệp Phù Ninh; nghiên cứu các địa điểm để tiến hành đấu giá đất.

Tại xã Hạ Giáp, ngay từ đầu của năm 2024 UBND xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, khu dân cư phát huy những mặt mạnh khắc phục những khó khăn đảm bảo hoàn thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ, kinh tế xã hội ổn định, các chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ, các công trình dự án xây dựng tiếp tục được quan tâm đầu tư, công tác quản lý đất đai đảm bảo. Đời sống nhân dân tiếp tục ổn định và phát triển Tổng thu ngân sách (ước đạt): 6,0 tỷ đồng, đạt: 80,33% kế hoạch cả năm, đạt: 138,2% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách (ước đạt): 6,0 tỷ đồng, đạt: 80,33% kế hoạch cả năm, đạt: 138,2% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người (ước đạt): 30,8 triệu đồng/ người/6 tháng. Tổng diện tích gieo trồng cây có hạt đạt: 380 ha, đạt: 100% kế hoạch, đạt: 99,1% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt: 2.193,1tấn, đạt: 108% so với cùng kỳ. Xã còn một số khó khăn trong Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn tại các khu dân cư chưa đồng đều, còn hạn chế. Kết luận buổi làm việc đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Long Giang đánh giá cao kết quả sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân trên địa bàn xã; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn đinh, không có đơn thư khiếu nại của công dân, đồng chí đề nghị các phòng ban tập trung hướng dẫn địa phương hoàn thiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nâng cấp cải tạo kênh mương đảm bảo tưới tiêu toàn bộ diện tích sản xuất; tập trung quy hoạch, tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác làm việc tại xã Trạm Thản. 5 tháng đầu năm 2024 tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn vẫn đạt so với mục tiêu đã đề ra, an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.Thu ngân sách ước đạt 2.485 triệu đồng, bằng 51,8% so với kế hoạch huyện giao; Chi ngân sách ước đạt: 2.161 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết 13 của Huyện ủy huyện Phù Ninh. Xã đã tuyên truyền sâu rộng đến Đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã chuyển đổi cây trồng khác, xóa bỏ diện tích cây bạch đàn chồi không có hiệu quả kinh tế cao. Tổng diện tích trồng rừng mới 5 tháng đầu năm 2024 đạt 14 ha, đạt 77,8% KH cả năm. Nghề sản xuất cây giống trên địa bàn xã Trạm Thản rất phát triển, toàn xã có khoảng 150 hộ làm vườn, các vườn ươm đã thu hút và giải quyết công ăn việc làm cho hơn 850 lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong 5 tháng đầu năm đã tiêu thụ được 55.000.000 cây giống, giá trị khoảng 25 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp -TTCN trên địa bàn vẫn duy trì ổn định; các hoạt động dịch vụ trên địa bàn xã Trạm Thản phát triển mạnh, đặc biệt là dịch vụ vận tải. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện.Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Long Giang đề nghị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường điện khu sử lý rác thải; bám sát Nghị quyết của Huyện ủy phối hợp với ngành chuyên môn của huyện để hỗ trợ cho người dân thực hiện xóa bỏ cây bạch đàn chồi; tiến hành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng sản phẩm OCCOP; có văn bản đề nghị UBND huyện nâng cấp cơ sở vật chất, nhà làm việc một cửa của địa phương.

Hồng Nhung – Trường Sơn. Trung tâm VHTTDL&TT huyện

TIN LIÊN QUAN

HỘI NGHỊ GIAO BAN KHỐI NỘI CHÍNH HUYỆN QUÝ II NĂM 2024


RA MẮT MÔ HÌNH “XỨ ĐẠO BÌNH YÊN” KHU 6, XÃ TIÊN PHÚ


LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN Ở PHÙ NINH


XÃ TRUNG GIÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM


RA QUÂN PHỐI HỢP LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN XÂY DỰNG NTM ĐỢT 1 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH