Ngày 11 tháng 12 năm 2023

LÃNH ĐẠO HUYỆN PHÙ NINH CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM

(Phù Ninh)-Ngày 17/11/2023, đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV huyện ủy, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện đã đến tặng hoa, chúc mừng cán bộ làm công tác Mặt trận huyện Phù Ninh nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023).
Năm 2023, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội; tích cực tham gia góp ý, xây dựng pháp luật; kiến nghị với Đảng và chính quyền nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, chú trọng các lĩnh vực, vấn đề mà Nhân dân quan tâm; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt MTTQ các cấp trong huyện đã tập trung vận động có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội; chủ trì phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tích cực vận động Nhân dân đồng thuận, tự nguyện giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội và đời sống Nhân dân; tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác dân tộc – tôn giáo; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Đồng chí  Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tặng hoa chúc mừng MTTQ huyện.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện trong thời gian qua, nhất là đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Ngày đại đoàn kết ở các khu dân cư, góp phần duy trì và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Đồng chí đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tạo sự đoàn kết thống nhất trong quá trình thực hiện; tích cực nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Các cơ quan, đơn vị chúc mừng ngày thành lập MTTQ

Thay mặt đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện tới cơ sở, đồng chí Hán Trung Kết – Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cảm ơn sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và khẳng định MTTQ các cấp trong huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của MTTQ Việt Nam, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân.

Hồng Nhung – Anh Chiến. Trung tâm VHTTDL&TT huyện

TIN LIÊN QUAN

PHÚ NHAM ĐẦU TƯ TRÊN 2 TỶ ĐỒNG CẢI TẠO, NÂNG CẤP, XÂY MỚI HOÀN THIỆN THIẾT CHẾ NHÀ VĂN HÓA KHU DÂN CƯ


PHÙ NINH TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NỒNG ĐỘ CỒN


UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 12


LƯU TIẾN DŨNG – MỘT TRONG 4 GƯƠNG MẶT XUẤT SẮC CỦA KHÁT VỌNG LẠC HỒNG 2023


Gặp mặt đoàn vận động viên tham dự hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX năm 2023