Ngày 15 tháng 06 năm 2024

HUYỆN PHÙ NINH KIỂM TRA CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

(Phù Ninh)-Sáng ngày 07/11/2023 đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện,  Phó  Ban TT Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  (PCTT&TKCN) huyện Phù Ninh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa bão trên địa bàn huyện

Trận mưa lớn kèm theo giông bão sấm sét xảy ra vào ngày 6/11/2023 đã gây thiệt hại về tài sản và hoa màu trên địa bàn xã Phù Ninh và Thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh ước tính thiệt hại khoảng trên 500triệu đồng.  Ngay sau khi có mưa lớn và giông lốc xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT& TKCN) huyện Phù Ninh cùng lãnh đạo các địa phương đã khẩn trương xuống địa bàn kiểm tra và chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn huy động lực lượng, phương tiện khắc phục thiệt hại thiên tai. Đồng thời, Ban chỉ huy PCTT &TKCN huyện Phù Ninh yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, thường trực 24/24 giờ; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó khi có mưa bão xảy ra.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục nhanh chóng triển khai các giải pháp hỗ trợ các nhà trường, người dân khắc phục, ổn định cuộc sống.

TIN LIÊN QUAN

UBND HUYỆN LÀM VIỆC VỚI THỊ TRẤN PHONG CHÂU VỀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH


LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN LÀM VIỆC TẠI XÃ BẢO THANH, HẠ GIÁP, TRẠM THẢN


HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ THƯỜNG KỲ THÁNG


TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN HÓA, CÔNG TÁC BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH NĂM 2024


HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN THÁNG 6/2024