Ngày 23 tháng 06 năm 2024

HUYỆN PHÙ NINH HOÀN THÀNH VIỆC THÀNH LẬP CHI BỘ QUÂN SỰ XÃ, THỊ TRẤN

(Phù Ninh)- Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Công văn số 1606-CV/TU, ngày 08/01/2024 của Tỉnh ủy Phú Thọ về quán triệt, triển khai thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Ngày 29/02/2024 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 15-HD/HU về thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn. Sau khi triển khai thực hiện, đến thời điểm này, các địa phương trong huyện Phù Ninh đã hoàn thành việc thành lập và công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự xã.

Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ Quân sự xã tại Đảng bộ xã Trung Giáp.

Theo đó, các địa phương trong huyện đã hoàn thành việc thành lập và công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự xã gồm 07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã: Trạm Thản, Tiên Phú, Trung Giáp, Phú Lộc, Phù Ninh, An Đạo, Bình Phú, nâng số chi bộ quân sự xã, thị trấn hiện nay là 08 chi bộ, trong đó 07 chi bộ mới được thành lập, 01 chi bộ quân sự Thị trấn Phong Châu đã được thành lập trước đó; (đối với 09 xã: Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Bảo Thanh, Trị Quận, Hạ Giáp, Tiên Du, Gia Thanh, Phú Nham thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo thành lập chi bộ quân sự xã sau khi thực hiện xong việc sắp xếp, sáp nhập).
Về cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự xã, gồm: Bí thư đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã; các đảng viên trong Ban chỉ huy quân sự, đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực (nếu có); cấp ủy chi bộ: Đồng chí Bí thư đảng ủy xã là Bí thư chi bộ quân sự; đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã là Phó Bí thư chi bộ.
Sau khi thành lập, chi bộ quân sự cấp xã có nhiệm vụ lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh; phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng liên quan khác ở địa phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy, chính quyền giao…

Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ Quân sự xã tại Đảng bộ xã Trạm Thản.

Việc thành lập chi bộ quân sự xã, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Hoàng Thị Kim Anh – Ban Tổ chức Huyện uỷ

TIN LIÊN QUAN

Khai giảng lớp đào tạo nghề “ Nuôi và phòng trị bệnh cho gà” tại xã Gia Thanh năm 2024.


Trung tâm GDNN – GDTX huyện bế giảng lớp sơ cấp nghề lắp đạt điện nội thất năm 2024.


LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI HUYỆN PHÙ NINH


Tổ chức Good People International Trao tặng trang thiết bị phòng học cho Trường Tiểu học Phú Lộc


PHÙ NINH: HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 6