Ngày 21 tháng 02 năm 2024

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, SỐ HOÁ HỒ SƠ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Phù Ninh)- Ngày 02/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòngUBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tại điểm cầu huyện Phù Ninh, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ tham mưu liên quan đến tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên và Môi trường; Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC và cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, thị trấn.


Tại Hội nghị tập huấn, trong vòng một buổi sáng, các đại biểu được nghiên cứu các nội dung như Hướng dẫn cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên cổng dịch vụ công tỉnh Phú Thọ; Hướng dẫn quy trình thực hiện số hóa thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công tỉnh Phú Thọ; Hướng dẫn ký số điện tử và liên thông dữ liệu hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công tỉnh Phú Thọ; Hướng dẫn công dân sử dụng kho dữ liệu cá nhân và tái sử dụng giấy tờ; Hướng dẫn thanh toán trực tuyến; Hướng dẫn cán bộ xử lý hồ sơ chứng thực điện tử;…


Thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC cho hệ thống công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị ở cả các cấp chính quyền. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ nhằm nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cũng như đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của mỗi cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Hà Linh

TIN LIÊN QUAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ NGHE BÁO CÁO NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN.


THÔNG BÁO Về việc mở cửa Thư viện đón Bạn đọc


CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÙ NINH KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN


LỄ KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC THÁNH MẪU ÂU CƠ GIÁNG TRẦN


XÃ PHÚ LỘC TỔ CHỨC BẾ MẠC, TRAO GIẢI GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI NAM NỮ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024