Ngày 18 tháng 07 năm 2024

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ THƯỜNG KỲ THÁNG 6

(Phù Ninh)-Ngày 12/6/2024, Ban Thường vụ Huyện uỷ Phù Ninh tổ chức hội nghị nghe và chỉ đạo một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư TT Huyện uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; Trưởng một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Tại hội nghị UBND huyện Phù Ninh báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HU ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “về tiếp tục lãnh đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025”. Tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn là 60/61 trường đạt tỷ lệ 98,4%, cơ bản việc duy trì trường chuẩn sau 5 năm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định và có bước phát triển cả về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. Từ năm 2021 đến nay, tuyển mới 184 biên chế, 12 nhân viên; tỷ lệ giáo viên biên chế/lớp là 1,56 tăng 0,16 so với năm 2021. Hàng năm có 99,6% cán bộ quản lý, giáo viên được xếp loại chuẩn nghề nghiệp từ mức đạt trở lên, trong đó có trên 78% xếp loại tốt. Trên 80% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường. Cơ sở vật chất, thiết bị được quan tâm đầu tư, xây mới thêm được 155 phòng và sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất với tổng kinh phí trên 227 tỷ đồng trong đó nguồn xã hội hoá khoảng 26 tỷ đồng. Chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì và nâng lên, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm và triển khai thực hiện hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/HU ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “về phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021 – 2025”. Công tác phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền. Các nội dung của Nghị quyết được triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Công tác phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện đạt được những kết quả đáng kể. Nguồn nhân lực của huyện được phát triển, nâng cao cả về thể lực, trí lực, đạo đức. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng nghề nghiệp; phong cách làm việc khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu và góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện. Từ năm 2021 đến tháng 6/2024 UBND huyện cử 5.428 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; 100% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, tăng 11,84% so với năm 2020; 82,3%  có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên trong đó 24,62% trở lên có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương. Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Cán bộ chủ chốt cấp xã tỷ lệ 87,77% có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; 100% có trình độ chính trị lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Cán bộ, công chức cấp xã 99,35% trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 96,49% trở lên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Công tác đào tạo nghề cho lao động được chú trọng tính đến tháng 6/2024, lao động qua đào tạo nghề và truyền nghề đạt 74%, trong đó được cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận đạt 39%.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư TT Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2024, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.129,5 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 291,9 tỷ đồng đạt 110,8% dự toán giao; tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 318,6 tỷ đồng, đạt 64,2% dự toán giao. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo kế hoạch, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới được áp dụng. Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông nông thôn được tập trung chỉ đạo và thực hiện. Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp duy trì hoạt động ổn định, doanh thu và đơn hàng tăng so với cùng kỳ. Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tiếp tục quan tâm, chú trọng, kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị trong quản lý cán bộ, công chức nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Về tiến độ xây dựng Nông thôn mới các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở và cả hệ thống chính trị  đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đã xây dựng 4 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung chỉ đạo quyết liệt 2 xã hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Phong Châu hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đô thị văn minh theo tiến độ đề ra. Chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; huy động các nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình đảm bảo giữ vững và nâng cao các tiêu chí. Đồng thời tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới.

Đồng chí Ngô Quang Chính- ủy viên BTV, PCT HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo nhằm làm rõ thêm các kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung công tác chỉ đạo, tăng cường bám sát cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2024: chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện, kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện Phù Ninh; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các tiêu chí, thủ tục xây dựng huyện nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Hồng Nhung – Trường Sơn. Trung tâm VHTTDL&TT huyện

TIN LIÊN QUAN

HỘI NGHỊ GIAO BAN KHỐI NỘI CHÍNH HUYỆN QUÝ II NĂM 2024


RA MẮT MÔ HÌNH “XỨ ĐẠO BÌNH YÊN” KHU 6, XÃ TIÊN PHÚ


LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN Ở PHÙ NINH


XÃ TRUNG GIÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM


RA QUÂN PHỐI HỢP LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN XÂY DỰNG NTM ĐỢT 1 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH