Ngày 11 tháng 12 năm 2023

ĐỒNG CHÍ PCT HĐND HUYỆN PHÙ NINH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG BỘ CỦA 02 XÃ LỆ MỸ VÀ XÃ PHÚ MỸ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

(Phù Ninh)-Chiều ngày 6/11/2023, Đoàn công tác của huyện Phù Ninh do đồng chí Ngô Quang Chính- UV BTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ của 02 xã Phú Mỹ và xã Lệ Mỹ về việc triển khai xây dựng xã Nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, Văn phòng HĐND &UBND huyện.
Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm và kết quả xây dựng xã NTM, khu dân cư kiểu mẫu, công tác đấu giá, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc san ủy mặt bằng, hạ cốt, san nền… Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong tháng 9 đầu năm 2023, Đảng bộ của 02 xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- Quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững. Về kết quả xây dựng xã NTM, khu dân cư kiểu mẫu đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả của Đảng, Chính quyền, vai trò tập hợp đoàn kết của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu xây dựng NTM, cụ thể: Xã Lệ Mỹ năm 2022 tổng giá trị thu nhập toàn xã đạt 199.628 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/người/năm. Trong đó Thu từ sản xuất Nông, lâm nghiệp, thủy sản 62.996 tỷ đồng chiếm 31,5%. Thu từ tiểu thủ công nghiệp- xây dựng là 26.028 tỷ đồng chiếm 13%. Thu từ thương mại – dịch vụ 110.604 tỷ đồng, chiếm 55%. Đến nay xã đã đạt 17/19 tiêu chí (53/57 chỉ tiêu) theo Bộ tiêu chí nông thôn mới. Còn 02 tiêu chí chưa đạt là: Quy hoạch xã, và tiêu chí (13), xã chưa thực hiện được truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với xây dựng được nguồn nguyên liêu, được chứng nhận VietGAP và hiện nay xã chưa xây dựng được làng nghề. Xã Phú Mỹ năm 2022 tổng giá trị thu nhập toàn xã là trên 8,120 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm. Đến nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí NTM. Còn 04 tiêu chí có phần chưa đạt.


Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện để xã Phú Mỹ và xã Lệ Mỹ sớm đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM, khu dân cư kiểu mẫu.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Ngô Quang Chính- UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện khẳng định nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, không có điểm dừng nhằm nâng cao đời sống cho người dân chính vì vậy đồng chí cũng đề nghị: Cấp ủy, Chính quyền xã Phú Mỹ và xã Lệ Mỹ cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đặc biệt là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong tổ chức thực hiện xây dựng xã NTM, khu dân cư kiểu mẫu; Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Ban thường vụ Huyện ủy về xây dựng nhà văn hóa, xóa vườn tạp, xóa cây bạch đàn chồi… Tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Tập trung quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Tập trung và huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc san ủy mặt bằng, hạ cốt, san nền trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản về quản lý đất đai. Rà soát xây dựng sản phẩm OCOP và rà soát đánh giá thực trạng các tiêu chí về xã NTM, khu dân cư kiểu mẫu, để xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện hoàn thành và nâng cao các chỉ tiêu NTM.

TIN LIÊN QUAN

PHÚ NHAM ĐẦU TƯ TRÊN 2 TỶ ĐỒNG CẢI TẠO, NÂNG CẤP, XÂY MỚI HOÀN THIỆN THIẾT CHẾ NHÀ VĂN HÓA KHU DÂN CƯ


PHÙ NINH TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NỒNG ĐỘ CỒN


UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 12


LƯU TIẾN DŨNG – MỘT TRONG 4 GƯƠNG MẶT XUẤT SẮC CỦA KHÁT VỌNG LẠC HỒNG 2023


Gặp mặt đoàn vận động viên tham dự hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX năm 2023