Ngày 18 tháng 07 năm 2024

ĐIỆN LỰC PHÙ NINH TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TAI NẠN ĐIỆN VÀ GIẢM THIỂU VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

(Phù Ninh)- Thực hiện Văn bản số 312/UBND- CNXD ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Phú Thọ và Công văn số 200/BCT- ATMT ngày 10/01/2024 của Bộ Công Thương về việc Tăng cường biện pháp đảm bảo tai nạn điện và giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, ngay từ đầu năm 2024, Điện lực Phù Ninh đã chủ động phối hợp với Công an huyện cũng như các phòng chức năng của Huyện Phù Ninh, thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền về sử dụng điện an toàn trong nhân dân, trực tiếp tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tăng cường phối hợp tuyên truyền đến người dân biết và không vi phạm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn.

Điện lực Phù Ninh cùng Công an huyện và các phòng chức năng của Huyện Phù Ninh, làm việc với các Doanh nghiệp Lớn trên địa bàn.

Phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, hộ dân để kiểm tra các đường dây cung cấp điện hạ thế sau công tơ, hệ thống điện trong nhà của các hộ dân để đảm bảo an toàn điện, phòng chống sự cố tai nạn về điện. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cần thay thế ngay để đảm bảo an toàn điện và phòng chống cháy nổ.

ĐLPN cùng Công an huyện và các phòng chức năng của Huyện Phù Ninh, kiểm tra trực tiếp tại hiện trường về công tác cung cấp và sử dụng điện, tuyên truyền an toàn điện trong dân.

Đối với điện lực Phù Ninh- PC Phú Thọ, thời gian tới tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời khắc phục sửa chữa các tồn tại lưới điện, tăng cường phát quang cây cối đảm bảo hành lang an toàn lưới điện trung áp, hạ áp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả để giảm thiểu các nguy cơ tai nạn về điện. Rà soát các điều kiện về an toàn sử dụng điện trước khi ký hợp đồng cung cấp điện cho các tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các khu chung cư cao tầng. Chú trọng theo dõi, điều hòa phụ tải các trạm biến áp và xử lý kịp thời tình trạng máy biến áp vận hành đầy tải, đáp ứng tốt, sẵn sàng cấp điện ổn định, an toàn phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội đời sống dân sinh trên địa bàn huyện Phù Ninh.

Vi Trọng, Hương Thảo- Điện lực Phù Ninh

TIN LIÊN QUAN

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH CẤP XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024.


UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHE BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh


ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN UỶ KIỂM TRA KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ BÌNH PHÚ.TẠI XÃ BÌNH PHÚ


Đoàn công tác số 2 của Huyện ủy Phù Ninh làm việc tại xã Trị Quận và xã Phú Nham về kết quả rà soát, hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí của chính phủ giai đoạn 2021-2025