Ngày 18 tháng 04 năm 2024

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ NGHE BÁO CÁO NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN.

(Phù Ninh)-Ngày 21/2/2024, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh Nguyễn Hữu Nhật chủ trì hội nghị nghe các cơ quan, đơn vị chức năng báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Văn hoá thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất, Chi cục thuế khu vực Lâm Thao- Phù Ninh, Thường trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Việc thực hiện các quy trình hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện Phù Ninh luôn được cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn quan tâm đạt kết quả nhất định, từng bước chấn chỉnh hoạt động quản lý đất đai nói chung và việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn; kịp thời niêm yết công khai các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu dễ dàng khai thác, tiếp cận thông tin. Việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được triển khai đồng bộ, thống nhất theo quy định và trên phần mềm, đảm bảo tính công khai minh bạch, cơ bản đáp ứng được sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất Phù Ninh đã tiếp nhận 17.314 hồ sơ trong đó giải quyết 16.609 hồ sơ, còn 705 hồ sơ đang giải quyết theo quy định, có 162 hồ sơ quá hạn (Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất còn 84 hồ sơ, các cơ quan khác 78 hồ sơ). Trong thực hiện nhiệm vụ công tác khó khăn còn tồn tại chung: khối lượng hồ sơ tiếp nhận lớn, chất lượng hồ sơ không đảm bảo, chất lượng hồ sơ địa chính không đảm bảo, kho lưu trữ hồ sơ không đảm bảo, còn lạc hậu. Khi thực hiện hồ sơ còn một số khó khăn: tình hình thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính, vướng mắc khi kê khai hồ sơ thuế, về các thủ tục đo đạc, tách, hợp thửa…Năm 2023 Chi cục Thuế đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ cơ bản đều được giải quyết đúng hạn, chi cục đã tiếp nhận và giải quyết 5.406 lượt hồ sơ. Tuy nhiên do khối lượng hồ sơ lớn, nhiều hồ sơ có nguồn gốc đất phức tạp, hồ sơ khai thuế chưa đầy đủ, chính xác, ứng dụng quản lý đất chưa cập nhật đáp ứng được các tình huống thực tế xảy ra vì vậy có một số hồ sơ chưa đảm bảo so với thời gian quy định.

Tại hội nghị các cơ quan, đơn vị đã giải trình làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai và tham mưu một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp tình hình hoạt động của Bộ phận một cửa, phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Quản lý đất đai và Phát triển quỹ đất, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn. Trong thời gian tới tăng cường công tác phối hợp thực hiện, giải quyết những tồn tại của các cơ quan đơn vị đảm bảo thời gian theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND huyện có văn bản chỉ đạo cấp xã, thị trấn trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Phòng Nội vụ rà soát về nhân sự, đề xuất UBND huyện tăng cường cán bộ cho Bộ phận một cửa. Cơ quan Thuế thống nhất với Bộ phận một cửa về các thủ tục liên quan đến lĩnh vực thuế để hướng dẫn cho người dân và các tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính. Bộ phận một cửa tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo định kỳ.

Hồng Nhung. Trung tâm VHTTDL&TT huyện.

TIN LIÊN QUAN

MÂM CƠM TRI ÂN VUA HÙNG NGÀY GIỖ TỔ


HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2024


HUYỆN PHÙ NINH TIẾP TỤC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG- LỄ HỘI ĐỀN HÙNG VÀ TUẦN VĂN HÓA DU LỊCH ĐẤT TỔ NĂM GIÁP THÌN- 2024


Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Ninh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà nhân đạo tại xã Phù Ninh


LÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ THỌ THAM QUAN TRẠI VĂN HÓA VÀ GIAN TRƯNG BÀY MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA HUYỆN PHÙ NINH