Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
135/QĐ- TTg 20/01/2020 Quyết định135/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ Còn hiệu lực
225/UBND-KGVX 17/01/2020 V/v Tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Còn hiệu lực
02/HD-SVHTTDL 16/01/2020 Về việc tổ chức chương trình về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm Canh Tý 2020 Còn hiệu lực
48/UBND-CAH 16/01/2020 Công văn về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATXH Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Còn hiệu lực
QĐ70/BTC 16/01/2020 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc đã hết một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ tài chính Còn hiệu lực
08/KH-STTTT 15/01/2020 V/v Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh phú Thọ lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Còn hiệu lực
23/UBND-VHTT 10/01/2020 Triển khai tổ chức Lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh năm 2020 Còn hiệu lực
28/UBND-KT&HT 10/01/2020 V/v đề xuất, đăng ký hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ năm 2020 Còn hiệu lực
63/QĐ-UBND 10/01/2020 chương trình làm việc của UBND huyện và CT, các PCT UBND huyện năm 2020 Còn hiệu lực
01/HD-UBND 09/01/2020 Tổ chức bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2020- 2023 Còn hiệu lực
1/HD-UBND 09/01/2020 Tổ chức bầu trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2020-2023 Còn hiệu lực
1/CT-UBND 08/01/2020 Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Còn hiệu lực