Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
187/TB-UBND 18/12/2019 Thông báo kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển Trưởng công an cấp xã năm 2019 Còn hiệu lực
2525/QĐ-UBND 18/12/2019 Giao HĐBT, hỗ trợ và tái định cư huyện PN là đại diện chủ đầu tư để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Sửa chữa hư hỏng nền đường, mặt đường và công trình trên ĐT.323D Còn hiệu lực
828-NQ-UBTVQH14 17/12/2019 Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
03/CT-UBND 16/12/2019 Bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 Còn hiệu lực
1453/UBND-BHXH 11/12/2019 VV tăng cường công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN Còn hiệu lực
261/BC-UBND 10/12/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 25/7/2016 của HĐND huyện về xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh giai đoạn 2016-2020 Còn hiệu lực
1447/UBND-CNTY 09/12/2019 V/v chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đói, rét trên đàn vật nuôi Còn hiệu lực
1445/UBND-VP 09/12/2019 Thực hiện niêm yết công khai TTHC mới ban hành về lĩnh vực xây dựng, quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Còn hiệu lực
21/NQ-HĐND 08/12/2019 Nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2020 Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND 08/12/2019 NQ HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 Còn hiệu lực
164/KH-UBND 06/12/2019 Kế hoạch triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2019 Còn hiệu lực
5654/KH-UBND 04/12/2019 Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Còn hiệu lực