Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
946/UBND-VP 22/08/2019 V/v tăng cường đảm bảo ANTT dịp Lễ 19/8, 02/9 và Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
924/UBND-YT 16/08/2019 Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết Còn hiệu lực
1240/QĐ-UBND 15/08/2019 QĐ cong khai quyet toan Còn hiệu lực
61/TB-AAPC 13/08/2019 Thông báo đấu giá tài sản Còn hiệu lực
74/MH-UBND 12/08/2019 Họp giao ban CT, Các PCT vào 7h30' ngày 15/8/2019 Còn hiệu lực
901/UBND-VHTT 09/08/2019 Về việc phát hành văn bản điện tử có ký số giữa các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn của huyện Còn hiệu lực
152/BC-UBND 07/08/2019 BC tình hình triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhận ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Phù Ninh gđ 2019-2021 Còn hiệu lực
890/ĐA-UBND 07/08/2019 Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2021 Còn hiệu lực
888/UBND-VHTT 06/08/2019 Về việc tiếp tục đăng ký cấp Chữ ký số Ban cơ yếu chính phủ cho cơ quan, cá nhân Nhà nước Còn hiệu lực
106/KH-UBND 02/08/2019 Kế hoạch triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022" trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
869/UBND-TP 02/08/2019 công văn về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL Còn hiệu lực
95/TB-UBND 31/07/2019 TB chương trình công tác tháng 8/2019 Còn hiệu lực