Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
59/TB-UBND 25/04/2019 THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 5/2019 Còn hiệu lực
427/UBND-VP 24/04/2019 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 Còn hiệu lực
64/KH-UBND 23/04/2019 ke hoach phòng, chống mai dam nam 2019 Còn hiệu lực
65/KH-BCĐ 23/04/2019 Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019 Còn hiệu lực
1605/UBND-KGVX 19/04/2019 V/v chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong kỳ nghỉ hè năm 2019. Còn hiệu lực
34/GM-UBND 18/04/2019 Họp giao ban chủ tịch các phó chủ tịch Còn hiệu lực
1573/UBND-KTN 18/04/2019 V/v tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Còn hiệu lực
60/KH-UBND 12/04/2019 KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 Còn hiệu lực
1516/UBND-KGVX 12/04/2019 V/v Phối hợp thực hiện Chuyên mục “Giám đốc sở với cử tri”. Còn hiệu lực
403/QĐ-UBND 10/04/2019 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Phù Ninh. Còn hiệu lực
31/GM-UBND 09/04/2019 Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 4/2018 Còn hiệu lực
53/KH-UBND 05/04/2019 Kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019" của huyện Phù Ninh Còn hiệu lực