Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4/HD-UBND 26/06/2019 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể thao Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phù Ninh (01/9/1999 – 01/9/2019) Còn hiệu lực
690/UBND-NV 26/06/2019 Về việc đăng kí tham dự Lớp tập huấn chuyên sâu về Kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính Còn hiệu lực
801/QĐ-UBND 24/06/2019 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phù Ninh ( 01/9/1999 - 01/9/2019) Còn hiệu lực
2766/UBND-KGVX 21/06/2019 V/v tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Còn hiệu lực
792/QĐ-UBND 21/06/2019 Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Còn hiệu lực
96/KH-UBND 19/06/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sỹ Còn hiệu lực
49/UBND-VP 18/06/2019 Về việc xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019 Còn hiệu lực
57/GM-UBND 17/06/2019 GM họp trực tuyến PCTT và TKCN Còn hiệu lực
634/UBND-GD&ĐT 14/06/2019 “V/v Chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2019” Còn hiệu lực
1347/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện Còn hiệu lực
1347/QĐ-UBND 13/06/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện Còn hiệu lực
07/TB-HĐND 12/06/2019 Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XXII Còn hiệu lực