Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
634/UBND - NNPTNT 24/05/2022 V/v chủ động ứng phó với mưa, dông, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn huyện. Còn hiệu lực
630/UBND - KT&HT 24/05/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải, xe ô tô, mô tô hai bánh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ. Còn hiệu lực
619/UBND - YT 19/05/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và đăng ký tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4). Còn hiệu lực
607/UBND - YT 17/05/2022 V/v bảo đảm ATTP, phòng chống NĐTP trong tổ chức ăn uống tại các đám hiếu, hỷ Còn hiệu lực
88/KH - UBND 17/05/2022 KẾ HOẠCH Phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2021 - 2025 Còn hiệu lực
645/QĐ - UBND 09/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
78/KH - UBND 05/05/2022 Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 Còn hiệu lực
80/KH - UBND 05/05/2022 Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 Còn hiệu lực
548/UBND - TTGDNNGDTX 05/05/2022 V/v khảo sát nhu cầu học nghề đối với lao động nông thôn trên địa bàn huyện năm 2022 Còn hiệu lực
585/QĐ - UBND 25/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Khuyến nông huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
576/QĐ - UBND 22/04/2022 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Văn hóa & Thông tin huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
487/UBND - BHXH 21/04/2022 v/v hỗ trợ mua tặng sổ BHXH, BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn Còn hiệu lực