Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
07/TB-HĐND 12/06/2019 Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XXII Còn hiệu lực
616/UBND-CAH 11/06/2019 V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài, công dân xuất nhập cảnh trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
608/UBND-VP 06/06/2019 vv phân công nhiệm vụ trong thời gian kiện toàn Phó Chủ tịch UBND Còn hiệu lực
87/KH-UBND 04/06/2019 Thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” Còn hiệu lực
1345/QĐ-UBND 03/06/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã Còn hiệu lực
78/TB-UBND 31/05/2019 THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 6 năm 2019 Còn hiệu lực
1240/QĐ-UBND 30/05/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
48/GM-UBND 28/05/2019 họp UBND huyện phiên thường kì tháng 5 vào 13h30' ngày 29/5/2019 Còn hiệu lực
Kèm theo hướng dẫn sô 31- HD/BTGHU 28/05/2019 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY TÁI LẬP HUYỆN PHÙ NINH ( 01/9/1999 – 01/9/2019)kèm theo Còn hiệu lực
83/KH-UBND 24/05/2019 KẾ HOẠCH Sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019 Còn hiệu lực
84/KH-UBND 24/05/2019 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới Còn hiệu lực
7/GM-UBND 24/05/2019 Hội nghị Tuyên dương, khen thưởng cán bộ, giáo viên, học sinh đạt thành tích cao năm học 2018-2019. Còn hiệu lực