Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
313/UBND-NV 23/03/2020 V/v thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2020 Còn hiệu lực
35/KH-UBND 23/03/2020 kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng :Ngày Khí tượng thế giới năm 2020" trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
307/UBND-VP 20/03/2020 V/v tăng cường chỉ đạo phòng dịch Cvid-19 Còn hiệu lực
308/UBND-YT 20/03/2020 V/v rà soát, xác minh các hành khách trên các chuyến bay đến Việt Nam Còn hiệu lực
64/BC-UBND 19/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2020 Còn hiệu lực
65/BC-UBND 19/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý II năm 2020. Còn hiệu lực
497/CV-BCĐ 17/03/2020 V/v đẩy mạnh khai báo sức khỏe điện tử trong phòng chống Covid-19 Còn hiệu lực
963/KH-UBND 17/03/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên Còn hiệu lực
278/UBND-VHTT 13/03/2020 điều chỉnh nội dung chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng Năm Canh Tý – 2020 Còn hiệu lực
273/UBND-VHTT 13/03/2020 V/v tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý – 2020 Còn hiệu lực
03/HD-UBND 13/03/2020 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 Còn hiệu lực
266/UBND-YT 12/03/2020 V/v khai báo y tế điện tử trên ứng dụng: Tờ khai y tế cho người dân Còn hiệu lực