Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
28/KH-UBND 09/02/2022 KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 Còn hiệu lực