Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
526/UBND - KT&HT 28/04/2023 V/v thông báo danh mục thủ tục hành chính ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Còn hiệu lực
12/TB - HĐND 30/12/2022 Thông báo Kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa tại kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân huyện khóa XXIII Còn hiệu lực
09/TB - HĐND 28/12/2022 THÔNG BÁO Chức danh và chữ ký của Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Còn hiệu lực
03/TB - KTXH 25/12/2022 THÔNG BÁO kết quả giám sát việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2010 -2021 đối với một số cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
213/TB-UBND 25/10/2022 Thông báo niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Còn hiệu lực
7/TB-UBND 07/01/2022 THÔNG BÁO Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
07/TB-HĐND 28/12/2021 Thông báo Kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa tại kỳ họp thứ Ba - Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khóa XXIII Còn hiệu lực
269/TB-UBND 27/12/2021 THÔNG BÁO về việc tổ chức thi công thực hiện dự án Xuất tuyến 35kV lộ 374 trạm 110kV Phù Ninh kết nối mạch vòng cấp điện với lộ 374 trạm 110kV Phú Thọ, đoạn qua địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
240/TB-UBND 24/11/2021 Công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (lần 2). Còn hiệu lực
2059/QĐ-UBND 15/11/2021 Tạm dừng hoạt động đối với 02Trạm Ytế lưu động tại xã Trị Quận và thị trấn Phong Châu Còn hiệu lực
5288/UBND-KGVX 13/11/2021 V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo Kết luận số 443-TB/TU của Tỉnh ủy. Còn hiệu lực
298/BC-UBND 09/11/2021 Kết quả công tác Bồi thường nhà nước năm 2021 Còn hiệu lực