Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
7/TB-UBND 07/01/2022 THÔNG BÁO Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
07/TB-HĐND 28/12/2021 Thông báo Kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa tại kỳ họp thứ Ba - Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khóa XXIII Còn hiệu lực
269/TB-UBND 27/12/2021 THÔNG BÁO về việc tổ chức thi công thực hiện dự án Xuất tuyến 35kV lộ 374 trạm 110kV Phù Ninh kết nối mạch vòng cấp điện với lộ 374 trạm 110kV Phú Thọ, đoạn qua địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
240/TB-UBND 24/11/2021 Công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (lần 2). Còn hiệu lực
2059/QĐ-UBND 15/11/2021 Tạm dừng hoạt động đối với 02Trạm Ytế lưu động tại xã Trị Quận và thị trấn Phong Châu Còn hiệu lực
5288/UBND-KGVX 13/11/2021 V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo Kết luận số 443-TB/TU của Tỉnh ủy. Còn hiệu lực
298/BC-UBND 09/11/2021 Kết quả công tác Bồi thường nhà nước năm 2021 Còn hiệu lực
228/TB-UBND 08/11/2021 THÔNG BÁO KHẨN 08/11/2021 Còn hiệu lực
922/TB-VP 02/11/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tại buổi làm việc với đại diện các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp của tỉnh Còn hiệu lực
2602/SLĐTBXH-VL 29/10/2021 Thông báo Kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp năm 2021. Còn hiệu lực
193/TB-UBND 14/10/2021 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Phù Ninh năm 2021 Còn hiệu lực
171/TB-UBND 20/09/2021 THÔNG BÁO Tạm dừng tiếp công dân ngày 22 tháng 9 năm 2021, tại Trụ Sở tiếp công dân huyện Còn hiệu lực