Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
32/TB-UBND 31/03/2020 HÔNG BÁO về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Còn hiệu lực
30/TB-UBND 26/03/2020 TB giờ làm việc mùa hè năm 2020 Còn hiệu lực
49/BC-UBND 06/03/2020 Công tác CCHC nhà nước huyện Phù Ninh quý I/2020 Còn hiệu lực
47/BC-UBND 05/03/2020 BC Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC, phòng chống tham nhũng Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II/2020 Còn hiệu lực
17/TB-UBND 28/02/2020 THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 3/2020 Còn hiệu lực
34/TB-ĐLPN 24/02/2020 v/V trộm cắp điện Còn hiệu lực
1/TB-UBND 07/01/2020 Thông báo lịch tiếp công dân chung của Lãnh đạo HĐND, UBND huyện năm 2020 Còn hiệu lực
201/TB-UBND 31/12/2019 Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 01/2019 Còn hiệu lực
187/TB-UBND 18/12/2019 Thông báo kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển Trưởng công an cấp xã năm 2019 Còn hiệu lực
261/BC-UBND 10/12/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 25/7/2016 của HĐND huyện về xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh giai đoạn 2016-2020 Còn hiệu lực
184/TB-UBND 02/12/2019 THÔNG BÁO Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển Trưởng công an cấp xã năm 2019 Còn hiệu lực
182/TB-UBND 29/11/2019 THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 12/2019 Còn hiệu lực