Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2400/QĐ-UBND 28/11/2019 Quyết định TL đường dây nóng Còn hiệu lực
181/TB-UBND 28/11/2019 Thông báo đường dây nóng Còn hiệu lực
2354/QĐ-UBND 21/11/2019 VV kiện toàn Ban tiếp công dân huyện Còn hiệu lực
2212/QĐ-UBND 30/10/2019 VV kiện toàn Ban chỉ đạo xóa nhà tạm cho hộ nghèo Còn hiệu lực
2201/QĐ-UBND 28/10/2019 Quyết định công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Phú Lộc Còn hiệu lực
2662 /QĐ-UBND 24/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Còn hiệu lực
2476/QĐ-UBND 14/10/2019 Quyết định 2473 của UBND tỉnh v/v Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tuch hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
2062/QĐ-UBND 09/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới Còn hiệu lực
1807/QĐ 11/09/2019 Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Còn hiệu lực
1396/QĐ-UBND 06/09/2019 vv ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND huyện Còn hiệu lực
1377/QĐ-BCĐ 05/09/2019 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1300/QĐ-UBND 23/08/2019 QĐThành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
antalya escort
kadikoy escort
ankara escort pendik escort
escort manisa escort marmaris