Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
174/KH-UBND 24/12/2019 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP tết nguyền đán canh tý và Mùa lễ Hội xuân năm 2020 Còn hiệu lực
173/KH-UBND 20/12/2019 Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2020 Còn hiệu lực
169/KH-UBND 19/12/2019 K Phòng, chống tham nhũng năm 2020H Còn hiệu lực
170/KH-UBND 19/12/2019 Triển khai việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Còn hiệu lực
164/KH-UBND 06/12/2019 Kế hoạch triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2019 Còn hiệu lực
5654/KH-UBND 04/12/2019 Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Còn hiệu lực
5626/KH-UBND 03/12/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX năm 2020, Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm 2020 - Khu vực I và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 Còn hiệu lực
163/KH-UBND 03/12/2019 kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sư và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
14/KH-BATGT 28/11/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 Còn hiệu lực
160/KH-UBND 28/11/2019 Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
38/KH-HĐND 22/11/2019 Tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 Còn hiệu lực
153/KH-UBND 12/11/2019 Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn huyện Còn hiệu lực