Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
890/ĐA-UBND 07/08/2019 Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2021 Còn hiệu lực
106/KH-UBND 02/08/2019 Kế hoạch triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022" trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
104/KH-UBND 30/07/2019 Kế hoạch thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên đia bàn huyện Phù Ninh. Còn hiệu lực
96/KH-UBND 19/06/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sỹ Còn hiệu lực
83/KH-UBND 24/05/2019 KẾ HOẠCH Sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019 Còn hiệu lực
84/KH-UBND 24/05/2019 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới Còn hiệu lực
77 /KH-UBND 16/05/2019 KẾ HOẠCH Triển khai thí điểm Quản lý chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân tại các khu hành chính trọng điểm trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
Số: 76 /KH-UBND 16/05/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phù Ninh (01/9/1999 – 01/9/2019) Còn hiệu lực
65/KH-BCĐ 23/04/2019 Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019 Còn hiệu lực
64/KH-UBND 23/04/2019 ke hoach phòng, chống mai dam nam 2019 Còn hiệu lực
60/KH-UBND 12/04/2019 KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 Còn hiệu lực
43/KH-UBND 26/03/2019 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2019 Còn hiệu lực