Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
116/KH - UBND 07/07/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CPngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ Còn hiệu lực
114/KH - UBND 01/07/2022 KẾ HOẠCH Tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ (19/8/1962 - 19/8/2022); 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) Còn hiệu lực
113/KH - UBND 30/06/2022 Kế hoạch nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm ngành Y tế giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
110/KH - UBND 27/06/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa huyện Phù Ninh của ngành Công Thương Còn hiệu lực
109/KH - UBND 24/06/2022 Kế hoạch hoạt động đối ngoại huyện Phù Ninh giai đoạn 2022 - 2025 Còn hiệu lực
104/KH - UBND 16/06/2022 Kế hoạch Nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện Phù Ninh giai đoạn 2022 - 2025 Còn hiệu lực
03/KH - HĐND 16/06/2022 kế hoạch Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Còn hiệu lực
103/KH - UBND 16/06/2022 Kế hoạch Triển khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
101/KH - UBND 10/06/2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và tuyển sinh các cấp học năm học 2022 - 2023 trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
100/KH - UBND 10/06/2022 Kế hoạch tham gia giải cây vợt trẻ tỉnh Phú Thọ năm 2022 Còn hiệu lực
99/KH - UBND 09/06/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) Còn hiệu lực
123A/KH - UBND 06/06/2022 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022 Còn hiệu lực