Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
888/UBND-VHTT 06/08/2019 Về việc tiếp tục đăng ký cấp Chữ ký số Ban cơ yếu chính phủ cho cơ quan, cá nhân Nhà nước Còn hiệu lực
869/UBND-TP 02/08/2019 công văn về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL Còn hiệu lực
813/UBND-VHTT 24/07/2019 Tuyên truyền sáp nhập đơn vị hành chính Còn hiệu lực
3328/UBND-KTTH 22/07/2019 V/v chấn chỉnh công tác đấu thầu, đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Còn hiệu lực
3265/UBND-KGVX 19/07/2019 V/v bổ nhiệm mới chức danh Phó trưởng phòng và tương đương. Còn hiệu lực
791/UBND-VP 18/07/2019 V/v thực hiện niêm yết công khai TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện Còn hiệu lực
790/UBND-VP 17/07/2019 V/v thực hiện niêm yết công khai TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cấp xã Còn hiệu lực
756/UBND-TT&NVTV 10/07/2019 Về việc phát động diệt chuột tập trung vụ mùa năm 2019 Còn hiệu lực
290/STTTT-TTBCXB 09/07/2019 V/v tuyên truyền công tác cải cách TTHC tỉnh Phú Thọ 2019 Còn hiệu lực
746/UBND-CAH 08/07/2019 V/v thực hiện Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy Còn hiệu lực
730/UBND-NV 05/07/2019 CV hướng dẫn lập và niêm yết danh sách cử tri Còn hiệu lực
725/UBND-VP 05/07/2019 V/v thực hiện triển khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã Còn hiệu lực