Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1074/UBND-TT&BVTV 09/08/2023 Về việc ngăn chặn hoạt động đánh bắt, tận diệt giun đất bằng kích điện Còn hiệu lực
1065/UBND-KT&HT 09/08/2023 V/v chủ động triển khai thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container. Còn hiệu lực
1061/UBND-KT&HT 08/08/2023 V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh khí trên địa bàn huyện Phù Ninh. Còn hiệu lực
1058/UBND-TP 08/08/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC cấp phiếu LLTP Còn hiệu lực
1035/UBND-VP 03/08/2023 V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ Còn hiệu lực
1027/UBND-YT 31/07/2023 V/v Tổ chức thực hiện vận động người dân tham gia BHXH, BHYT và tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Còn hiệu lực
1011/UBND-KT&HT 27/07/2023 V/v triển khai thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
647/UBND-KT&HT 26/05/2023 V/v tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn huyện trong các tháng mùa nắng nóng năm 2023. Còn hiệu lực
608/UBND-CN&TY 17/05/2023 V/v tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi Còn hiệu lực
574/UBND - KT&HT 11/05/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
573/UBND - KT&HT 11/05/2023 V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện. Còn hiệu lực
564/UBND - LĐTB&XH 10/05/2023 V/v tăng cường các biện pháp, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2023 Còn hiệu lực