Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
842/SVHTTDL-QLDL 11/11/2019 V/v siết chặt công tác quản lý nội dung thông tin, ấn phẩm quảng bá du lịch Còn hiệu lực
1316/UBND-VP 06/11/2019 V/v tuyên truyền, phổ biến nghiêm cấm các hành vi trộm cắp điện Còn hiệu lực
1284/UBND-NV 30/10/2019 V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 Còn hiệu lực
1534/SNN-CCTL 29/10/2019 V/v đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều ,thủy lợi Còn hiệu lực
1232/UBND-KT&HT 21/10/2019 VV tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 Còn hiệu lực
1197/UBND-VP 11/10/2019 V/v nắm tình hình, phối hợp xử lý đối tượng mạo danh để liên hệ bán sách Còn hiệu lực
1195/UBND-KT&HT 10/10/2019 V/v triển khai công tác thực hiện chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
1085/UBND-VP 18/09/2019 Về việc gửi văn bản điện tử có chữ ký số Còn hiệu lực
1069/UBND-VHTT 16/09/2019 Về việc tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động thông tin điện tử trên mạng Internet Còn hiệu lực
111/TB-UBND 29/08/2019 THÔNG BÁO Về việc phân công Lãnh đạo UBND huyện trực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Còn hiệu lực
978/UBND-KT&HT 28/08/2019 về việc tổ chưc hội chợ tiêu dùng huyện phù ninh năm 2019 Còn hiệu lực
980/UBND-VP 28/08/2019 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Còn hiệu lực