Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
104/SVHTTDL-QLVHGĐ 26/02/2020 V/v tăng cường tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm Còn hiệu lực
157/UBND-VP 26/02/2020 V/v tăng cường thực hiện cơ chế một cửa và công tác kiểm soát TTHC Còn hiệu lực
147/UBND-NV 21/02/2020 V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về Thanh niên năm 2020 Còn hiệu lực
146/UBND-VP 21/02/2020 V/v rà soát chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước Còn hiệu lực
141/CV-BCĐ 20/02/2020 V/v bình xét danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2020 Còn hiệu lực
137/UBND-TP 19/02/2020 Công văn về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm Còn hiệu lực
243/SYT-NVY&QLHN 16/02/2020 V/v khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh do Covid-19 Còn hiệu lực
122/UBND-YT 16/02/2020 Công văn về việc tăng cường giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện Còn hiệu lực
243/SYT-NVY&QLHN 16/02/2020 Công văn về việc khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh do Covid-19 Còn hiệu lực
54/STTTT-TT 16/02/2020 V/v cảnh báo lừa đảo qua thư điện tử Còn hiệu lực
175/SGD&ĐT 15/02/2020 Công văn về việc cho HSSV nghỉ hết tháng 02/2020 Còn hiệu lực
20/CV-LHH 14/02/2020 Công văn về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2020 Còn hiệu lực