Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/01/2022 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đốt pháo trái phép trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 Còn hiệu lực
9/CT-UBND 05/10/2021 Chỉ thị tuyển quân 2022 Còn hiệu lực
08/CT-BGTVT 21/09/2021 Chỉ thị số 08/CT-BGTVT ngày 21/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm của nông dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 Còn hiệu lực
8/CT-UBND 25/08/2021 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
07/CT-UBND 17/05/2021 Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2021 Còn hiệu lực
06/CT-UBND 29/04/2021 CHỈ THỊ Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
04/CT-UBND 27/01/2021 CHỈ THỊ V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Còn hiệu lực
03/CT-UBND 26/01/2021 CHỈ THỊ Bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Còn hiệu lực
02/CT-UBND 20/01/2021 chỉ thị về nắm tình hình Vũ khí vật liệu nổ và pháo Còn hiệu lực
01/CT-UBND 14/01/2021 CHỈ THỊ Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 Còn hiệu lực
02/CT-UBND 17/09/2020 Chỉ thị Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 Còn hiệu lực
1/CT-UBND 08/01/2020 Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Còn hiệu lực