Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
71/BC - UBND 20/04/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I -Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 Còn hiệu lực
04/BC - BATGT 23/03/2022 BÁO CÁO: Kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. Còn hiệu lực
55/BC - UBND 21/03/2022 Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ Còn hiệu lực
50/BC - UBND 15/03/2022 BÁO CÁO Hoạt động của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2022, một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2022 Còn hiệu lực
3/BC-UBND 10/01/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, rà soát kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực
23/BC-BCĐ 20/12/2021 BÁO CÁO Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 Còn hiệu lực
359/BC-UBND 15/12/2021 BÁO CÁO Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 Còn hiệu lực
286/BC-UBND 29/10/2021 Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Bảo Thanh năm 2020 Còn hiệu lực
246/BC-UBND 24/09/2021 Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Trạm Thản năm 2020 Còn hiệu lực
237/BC-UBND 16/09/2021 Công tác cải cách hành chính Nhà nước huyện Phù Ninh quý III năm 2021 Còn hiệu lực
257/BC-BCĐ 10/09/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phù Ninh (Từ đầu năm 2021 đến nay) Còn hiệu lực
02/BC-TTHĐND 08/09/2021 Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026 Còn hiệu lực