Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
679/QĐ-UBND 07/04/2020 Quyết định về việc kiện toàn BCH phòng, chống thiên tai và TKCN huyện Phù Ninh năm 2020 Còn hiệu lực
45/KH-UBND 07/04/2020 Kế hoạch triển khai tháng hành động An toàn thực phẩm năm 20200 Còn hiệu lực
1402/UBND-KGVX 07/04/2020 Tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Còn hiệu lực
647/BC- SYT 06/04/2020 Báo cáo cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh và Ban chỉ đạo các huyện Thị thành Còn hiệu lực
200/SVHTTDL-QLVH&GĐ 06/04/2020 V/v nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19 Còn hiệu lực
62/KH-BCĐ PCD 03/04/2020 Tổ chức khu vực cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Còn hiệu lực
43/KH-UBND 03/04/2020 Kế hoạch phòng, chống thiên tai huyện Phù Ninh năm 2020 Còn hiệu lực
44/KH-UBND 03/04/2020 Xây dựng bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch Covid-19 Còn hiệu lực
1356/UBND-KGVX 03/04/2020 V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và tháng 5 qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Còn hiệu lực
42/KH-UBND 01/04/2020 VV thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 31/3/2020 của BTC TU Phú Thọ Còn hiệu lực
381/UBND-VP 01/04/2020 V/v thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Còn hiệu lực
86/BC-UBND 01/04/2020 BÁO CÁO Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Còn hiệu lực