Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1197/UBND-VP 11/10/2019 V/v nắm tình hình, phối hợp xử lý đối tượng mạo danh để liên hệ bán sách Còn hiệu lực
1195/UBND-KT&HT 10/10/2019 V/v triển khai công tác thực hiện chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
2062/QĐ-UBND 09/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới Còn hiệu lực
133/KH-UBND 03/10/2019 Phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn huyện PN giai đoạn 2019 2025 Còn hiệu lực
129/TB-UBND 03/10/2019 THÔNG BÁO Giờ làm việc mùa đông năm 2019 Còn hiệu lực
132/KH-UBND 03/10/2019 Triển khai tháng cao điểm tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2019 Còn hiệu lực
131/KH-UBND 02/10/2019 Kế hoạch Thực hiện “Chống rác thải nhựa” trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
128/TB-UBND 30/09/2019 Thông báo chương trình làm việc của UBND huyện Phù Ninh tháng 10/2019 Còn hiệu lực
128/KH-BCĐXDXHHT 30/09/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 Còn hiệu lực
127/UBND-KH 27/09/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/1 Còn hiệu lực
126/KH-UBND 27/09/2019 KH hành động Thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ, làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” Còn hiệu lực
121/KH-UBND 20/09/2019 Kế hoạch hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn Còn hiệu lực