Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2144/QĐ-UBND 30/11/2021 Quyết định kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu 4 xã Phù Ninh Còn hiệu lực
2143/QĐ-UBND 29/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc tăng cườngviên chức tham gia phục vụ công táclấy mẫu xét nghiệm COVID-19 Còn hiệu lực
157/KH-UBND 29/11/2021 Kế hoạch thực hiện đề án "Xây dựng Xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
01/QĐ - BCĐ 26/11/2021 QĐ về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
3067/QĐ-UBND 26/11/2021 Quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Phù Ninh thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Phù Nin Còn hiệu lực
4/HD-UBND 26/11/2021 Thực hiện đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1771/UBND-TTr 25/11/2021 V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 Còn hiệu lực
2122/QĐ-UBND 25/11/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS công lập huyện Phù Ninh năm 2021 Còn hiệu lực
240/TB-UBND 24/11/2021 Công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (lần 2). Còn hiệu lực
2089/QĐ-UBND 20/11/2021 QUYẾT ĐỊNH tạm dừng hoạt động đối với 02 Trạm Y tế lưu động tại xã:Phù Ninh và Bình Phú ngày 20/11/2021 Còn hiệu lực
1038/STTTT-TTBCXB 16/11/2021 V/v phối hợp tăng cường quản lý việc cung cấp, đăng tải thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 Còn hiệu lực
696/UBND-KT&HT 16/11/2021 V/v tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tại các siêu thị, chợ bán lẻ trên địa bàn huyện Phù Ninh. Còn hiệu lực