Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
Anh Tấn 14/02/2019 00:00

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Phù Ninh tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã
Anh Tấn 23/12/2018 11:17

Sáng ngày 20/12, Thị trấn Phong Châu tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phong Châu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là điểm chỉ đạo Đại hội điểm...

Phù Ninh: Kết quả phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
Hà Linh 23/12/2018 11:10

Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Phù Ninh khóa XXII đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28...

Phù Ninh khai mạc kỳ họp thứ 7 – HĐND huyện Phù Ninh khóa 22
Quang Thái - Hà Linh 17/12/2018 00:00

Ngày 17/12/2018, HĐND huyện Phù Ninh tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phù Ninh
Phú Cường – Quang Thái – Hà Linh 30/11/2018 00:00

Ngày 30/11/2018, tại 2 cụm xã Phú Nham và Vĩnh Phú, tổ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Phù Ninh trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quán triệt các văn bản mới về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo năm 2018
Ngọc Hoàn 30/11/2018 00:00

Ngày 28/11, Huyện ủy Phù Ninh đã tổ chức hội nghị quán triệt, thống nhất triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối vối tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân...