TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN PHÙ NINH KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026- ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3- GỒM CÁC XÃ: PHÚ LỘC, GIA THANH, PHÚ NHAM
Ban biên tập 13/05/2021 20:05

(Phù Ninh)- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các xã: Phú Lộc, Gia Thanh, Phú Nham.

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN PHÙ NINH KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026- ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2- GỒM CÁC XÃ: TRẠM THẢN, TIÊN PHÚ, TRUNG GIÁP
Ban biên tập 13/05/2021 20:03

(Phù Ninh)- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các xã: Trạm Thản, tiên Phú, Trung Giáp là 08 người. Số đại biểu được...

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN PHÙ NINH KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026- ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1- GỒM CÁC XÃ: PHÚ MỸ, LỆ MỸ, LIÊN HOA
Ban Biên tập 13/05/2021 20:02

(Phù Ninh)- Tổ bầu cử số 01, gồm các xã; Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Liên Hoa có 08 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, số đại biểu được bầu là 05 người.

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 09 - HUYỆN PHÙ NINH
Ban Biên tập 13/05/2021 20:01

(Phù Ninh)- Ngày 26/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX,...

CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XXIII THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04 TIẾP XÚC CỬ TRI.
Quang Thái- Đài TT huyện 13/05/2021 19:45

(Phù Ninh)- Ngày 13/5/2021, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Phù Ninh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 04, gồm các ông, bà: Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó bí...

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SÔ 2 GỒM: THỊ XÃ PHÚ THỌ VÀ CÁC HUYỆN PHÙ NINH, LÂM THAO, ĐOAN HÙNG.
Ban Biên tập 13/05/2021 19:00

(Phù Ninh)- Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo đơn vị bầu cử. Theo đó, tổng số người ứng...

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN PHÙ NINH TIẾP XÚC VỚI CỬ TRI XÃ BÌNH PHÚ
Phú Cường - Đài TT 13/05/2021 18:29

(Phù Ninh)- Chiều ngày 13/5, Ủy ban MTTQ huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phù Ninh, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn...

CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XXIII THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02 TIẾP XÚC CỬ TRI
Quang Thái - Đài TT 13/05/2021 18:04

(Phù Ninh)- Ngày 13.5.2021, tại xã Trạm Thản, Ủy ban MTTQ huyện Phù Ninh phối hợp với UBND, UBMTTQ xã Trạm Thản tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu HĐND...

Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện thuộc đơn vị bầu cử số 01, 03, 05, 06 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các xã Lệ Mỹ, Phú Nham, Trị Quận, Phù Ninh
Hà Linh (Đài TT)- Ảnh: Cộng tác viên 13/05/2021 17:09

Phù Ninh)- Ngày 13/5/2021, UB MTTQ huyện Phù Ninh đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện ở các đơn vị bầu cử số 1, 3, 5, 6 tại các xã: Phú...