Phù Ninh tích cực sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018 - 2019
  • Cập nhật: 30/11/2018
  • Lượt xem: 41351 lượt xem

Theo kế hoạch, vụ Chiêm Xuân năm 2018 - 2019, tổng diện tích gieo trồng cây lúa huyện Phù Ninh dự kiến 2.475ha, năng suất 60 tạ/ha, sản lượng ước đạt 14.850 tấn. Trong đó lúa lai là: 1.200ha, năng suất ước đạt 66 tạ/ha, sản lượng 7900 tấn. Bên cạnh việc cấy lúa vụ chiêm xuân, huyện còn gieo trồng cây ngô xuân, cây sắn, cây lạc, rau các loại, đậu các loại là 1690 ha. Vụ Chiêm xuân năm nay, huyện Phù Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, với quyết tâm giành thắng lợi vụ sản xuất quan trọng trong năm 2019.

Trong sản xuất vụ chiêm xuân 2018 - 2019, huyện Phù Ninh sớm xác định có những yếu tố gây bất lợi trong sản xuất nông nghiệp như: diễn biến thời tiết vụ xuân bất thường, xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng tới thời vụ gieo mạ và cấy, tình hình sâu bệnh hại có thể phát sinh gây hại, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cây trồng vụ chiêm xuân. Trước tình hình trên, để đảm bảo cho vụ chiêm xuân thắng lợi, Phù Ninh đã có kế hoạch tập trung đưa các giống có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu, kháng sâu, bệnh vào sản xuất phù hợp với từng loại đất và địa hình. Đồng thời, huyện đưa ra các giải pháp về cơ cấu trà lúa với tổng diện tích là 2.475ha, trong đó trà lúa xuân sớm: 100ha chiếm 4% diện tích gieo cấy; trà lúa xuân trung: 375ha chiếm 15% diện tích gieo cấy; trà lúa xuân muộn: 2.000ha chiếm 81% diện tích gieo trồng. Mặt khác, huyện cũng đưa ra các giải pháp về quy hoạch đất đai, những diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp liền vùng có thể khoanh vùng quy hoạch lại đất đai, chuyển đổi cây trồng và xác định cây trồng chính. Những chân ruộng sâu trũng, năng suất thấp chuyển sang 1 vụ lúa, 1 vụ cá hoặc nuôi cá thâm canh. Những diện tích đồng dộc, khó nước, cấy lúa bấp bênh chuyển sang trồng hoa màu, cỏ, cây ăn quả. Những diện tích hồ đập lớn cần giao khoán cho các hợp tác xã nông nghiệp, hộ nông dân và có những cơ chế phù hợp để khuyến khích các tập thể, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi thả cá và giữ nước phục vụ sản xuất.Tiếp tục đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao, phù hợp cho việc bảo quản, chế biến nông sản gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, dự tính, dự báo, quản lý tốt tình hình dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn, cảnh báo sớm những nguy cơ phát sinh, bùng phát dịch bệnh, phát hiện kịp thời các ổ dịch bệnh, nguy cơ lan truyền. Áp dụng các biện pháp phòng trừ hiệu quả, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

 

Để chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thực hiện thắng lợi sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018 - 2019, UBND huyện Phù Ninh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp huyện chủ động bám sát tình hình sản xuất ở địa phương, tăng cường kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất tại các xã, thị trấn, chủ động tham mưu kịp thời với lãnh đạo ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất; Thời vụ gieo trồng, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng, phòng chống thiên tai bão lũ. Các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu, bệnh hại, có phương án phòng trừ sâu, bệnh theo chiến dịch tập trung. Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nông dân kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, cách nhận biết bệnh và phòng bệnh để người dân tự chủ động trong sản xuất. UBND các xã, thị trấn cần xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương mình, xác định rõ cơ cấu trà lúa, giống lúa, cây trồng vật nuôi phù hợp, gắn với chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp trọng điểm của huyện.

Đặng Hiền