KH sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019
  • Cập nhật: 29/05/2019
  • Lượt xem: 35617 lượt xem

Ngày 24/5/2019, UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019

  sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019  với định hướng, quan điểm chỉ đạo:

- Đối với sản xuất vụ mùa: Tập trung thu hoạch nhanh, gọn lúa chiêm xuân, gieo cấy hết diện tích kế hoạch vụ mùa trong khung thời vụ. Cơ cấu trà mùa sớm, mùa trung bố trí hợp lý (mùa sớm đạt khoảng 40%, mùa trung 60%); cơ cấu giống: Mở rộng diện tích lúa chất lượng cao (chiếm khoảng 42,6%), duy trì diện tích lúa lai đạt 34%. Lựa chọn giống tốt, giống chủ lực gắn với triển khai xây dựng cánh đồng một giống theo hướng liền vùng, cùng trà; đẩy mạnh đầu tư thâm canh. 

- Đối với sản xuất vụ đông: Đa dạng hóa các cây rau màu có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh ký kết hợp đồng liên kết với doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau quả tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tích cực tuyên truyền nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn; mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết.

-Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển chè, bưởi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020: Chỉ đạo trồng mới bưởi, trồng lại chè vụ thu đạt kế hoạch  năm 2019.

Chi tiết tài liệu đính kèm KH_SAN_XUAT_VU_MUA,_VU_DONG_NAM_2019_(chinh_thuc)_20190524091618332330 (1).docx