Thông báo- HĐND huyện Phù Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ X
  • Cập nhật: 06/07/2020
  • Lượt xem: 2178 lượt xem

( Phù Ninh) -HĐND huyện Phù Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ X, khai mạc từ 7h30’ ngày 14/7/2020. Địa điểm: Tại hội trường UBND thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh.

Chi tiết tài liệu đính kèm gm 08 hdnd_06-07-2020.pdf

Ban biên tập