Hội nghị giao ban công tác khuyến học năm 2019
  • Cập nhật: 16/05/2019
  • Lượt xem: 12520 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 14/5/2019, tại UBND thị xã Phú Thọ, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã tổ chức giao ban công tác khuyến học năm 2019 cụm 1.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì hội nghị;Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh - PGĐ Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ; các đồng chí lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh. Về phía thị xã Phú Thọ có đồng chí Lê Kim Khánh - TUV, Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND huyện và đại diện lãnh đạo UBND, phòng Giáo dục và đào tạo và Hội khuyến học thị xã Phú Thọ; thành phố Việt trì, huyện Phù Ninh, huyện Lâm Thao.

Công tác tuyên truyền khuyến học luôn đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tổ chức hội được củng cố, phương thức hoạt động đa dạng, xuất hiện nhiều mô hình với những cách làm hay, hiệu quả. Hội khuyến học các huyện, thành phố, thị xã đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng xã hội để mở rộng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền, xây dựng, phát triển hội viên trong dòng họ, khu dân cư. Hoạt động hỗ trợ giáo dục được đẩy mạnh; chú trọng xây dựng và phát triển quỹ khuyến học ở các khu dân cư, dòng họ, cơ quan, gia đình....

Thời gian tới, Hội Khuyến học cụm I tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và xã hội về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học tiêu biểu; đổi mới, củng cố nội dung, phương thức hoạt động; tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm về khuyến học …

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các huyện đã nêu lên những thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài để công tác khuyến học, sự học trong toàn tỉnh nói chung và mỗi địa phương nói riêng ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải đánh giá cao công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của 4 huyện, thành phố, thị xã. Đề nghị tiếp tục quán triệt các nội dung hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về công tác khuyến học; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết với các cấp, các ngành, đoàn thể; thực hiện tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11) gắn với biểu dương các điển hình gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; đa dạng hóa các hình thức gây quỹ, học bổng khuyến học..

Anh Tấn - UBMTTQ huyện Phù Ninh