HĐND huyện Phù Ninh tổ chức kỳ họp bất thường
  • Cập nhật: 11/06/2019
  • Lượt xem: 22053 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều ngày 10/6/2019, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm và kiện toàn các chức danh do HĐND huyện bầu. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tường Thứ – TUV, Phó Trưởng ban TT Ban tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII ứng cử tại khu vực huyện Phù Ninh. Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đức Tấn, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và 29 ông bà là Đại biểu HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Phù Ninh đã thông qua Tờ trình đề nghị và biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Thế Dân do nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện đối với ông Đào Ngọc Thắng với lý do chuyển công tác; Thông báo Nghị quyết số 1515-TB/TU ngày 27/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tờ trình số 58/TTr- UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh về việc giới thiệu ứng cử bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, các đại biểu hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh đã nhất trí bầu ông Đào Ngọc Thắng – Ủy viên BTV Huyện ủy - Nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 29/29, đạt 100 %.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Ngô Quang Chính – nguyên Trưởng Phòng nội vụ do chuyển công tác.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân huyện tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện khóa 22, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.

Nhân dịp này, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Phù Ninh đã tổ chức chia tay đồng chí Vũ Thế Dân - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện về nghỉ hưu theo chế độ. Trong những năm qua, với chức trách, nhiệm vụ được phân công, trên từng vị trí công tác, đồng chí Vũ Thế Dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ và chính quyền nhân dân giao phó. Phát biểu chia tay, đồng chí Nguyễn Đức Tấn - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện mong muốn đồng chí Vũ Thế Dân sau khi nghỉ chế độ tiếp tục theo dõi, đóng góp trí tuệ, công sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Ninh thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, từng bước xây dựng huyện Phù Ninh ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại kỳ họp:


 

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua tờ trình nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

 Đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Ngọc Thắng trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.


Đồng chí Nguyễn Tường Thứ – TUV, Phó Trưởng ban TT Ban tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chia tay đồng chí Vũ Thế Dân - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND tặng hoa chia tay đồng chí Vũ Thế Dân - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Quang Thái - Hà Linh- Đài TT Phù Ninh