Đoàn công tác của Huyện ủy Phù Ninh làm việc tại xã Phú Lộc
  • Cập nhật: 05/06/2019
  • Lượt xem: 21261 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng 05/06, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Phù Ninh làm trưởng đoàn đã về làm việc tại Đảng uỷ xã Phú Lộc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; giải quyết đơn thư, công tác xây dựng Đảng năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2019. Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Trần Văn Hoa – UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, trưởng các phòng ban chuyên môn: Thanh tra huyện, Tài nguyên môi trường, Kinh tế hạ tầng, các đồng chí cấp ủy phụ trách các xã.

Trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng uỷ, HĐND và UBND xã Phú Lộc đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong việc chỉ đạo quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; Huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới; các lĩnh vực văn hoá xã hội phát triển, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; vấn đề rác thải gây ô nhiễm môi trường; chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết những tồn tại vướng mắc trong quản lý đất đai còn gặp nhiều khó khăn.


Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trưởng các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn UBND huyện, đồng chí cấp ủy phụ trách  xã đã phát biểu, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm giúp địa phương xã Phú Lộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong thời gian tiếp theo.        


        

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV - Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Lộc đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: quan tâm, tích cực chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông; chủ động, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp, chủ động xử lí, tiêu hủy tại các hộ gia đình có lợn mắc bệnh.  Đối với việc phát triển làng nghề, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp cần chú trọng phát triển làng nghề hoa cây cảnh, khuyến khích phát triển cây bưởi diễn trên địa bàn. Huy động nguồn lực, tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường mầm non và trường Tiểu học, đặc biệt là trường tiểu học Phú Lộc để tiến tới công nhận trường chuẩn mức độ 2. Lưu ý vấn đề quản lý, quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường 323D đoạn qua xã Phú Lộc, từ đó tạo đà cho phát triển công nghiệp. Tăng cường giám sát chất lượng các công trình đang thi công bằng sự vào cuộc của cả chính quyền, các ban ngành đoàn thể và khu dân cư. Quan tâm chú trọng giải quyết những bức xúc của nhân dân trong vấn đề đất đai, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

          Trong công tác xây dựng Đảng cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm nêu gương, trước hết là của người đứng đầu, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy xã khẩn trương xây dựng ban hành và thực hiện nội quy, quy chế của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định 11-QĐ/TW ngày 18/ 02/ 2019 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, chương trình làm việc của cấp ủy. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, Chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư thuộc diện phải sáp nhập theo quy định. Nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ năm 2019; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Về một số kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Tố Uyên đã ghi nhận và sẽ chỉ đạo các phòng ban, cơ quan chuyên môn của huyện tham mưu, báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét giải quyết.

Quang Thái - Hà Linh