Công an huyện Phù Ninh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua
  • Cập nhật: 03/06/2019
  • Lượt xem: 28549 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng nay, ngày 03.6.2019, Công an huyện Phù Ninh tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 –19/8/2020); 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 19/8/2005 –19/8/2020) và hưởng ứng phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở ".

Lễ phát động với chủ đề: “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng Công an huyện Phù Ninh sẽ thi đua lập công ở các nội dung gồm: thi đua bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần và tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả. Phong trào thi đua được chia làm 4 đợt diễn ra từ ngày 19-5-2019 đến hết ngày 19-8-2020.

          Tại buổi phát động, lãnh đạo công an huyện đã yêu cầu các Đội nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ cụ thể hóa nội dung thi đua thành nhiệm vụ công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; gắn việc thực hiện đợt thi đua với thực hiện cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực; kịp thời phổ biến, tuyên truyền cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong đơn vị...

          Thông qua đợt thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, nội dung cốt lõi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân, vì  nhân dân phục vụ.

Một số hình ảnh: 


Quang Thái- Đài TT Phù Ninh