CƠ QUAN DÂN ĐẢNG HUYỆN ỦY PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020
  • Cập nhật: 17/01/2020
  • Lượt xem: 3841 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 17.1.2020, Cơ quan Dân Đảng - Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ, Văn phòng huyện ủy, Trung tâm BDCT, các hội đoàn thể và toàn thể cán bộ công chức, người lao động cơ quan Dân Đảng - Huyện ủy Phù Ninh. Đồng chí Nguyễn Đức Tấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng - Huyện ủy Phù Ninh, chủ trì hội nghị.

Cơ quan Dân Đảng - Huyện ủy Phù Ninh là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phù Ninh lãnh đạo trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng có 60 Đảng viên đang sinh hoạt tại 12 chi bộ là các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ, Văn phòng huyện ủy, Trung tâm BDCT và các hội đoàn thể. 100% công chức, người lao động của Cơ quan Dân Đảng - Huyện ủy Phù Ninh đều là Đảng viên, trong đó có  2 đồng chí là Thường trực Huyện ủy, 6 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 15 đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 31 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.  


Năm 2019, cán bộ công chức, người lao động cơ quan Dân Đảng - Huyện ủy Phù Ninh luôn có lập trường tư tưởng vững vàng và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng, có ý chí vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao; năng động, sáng tạo, đổi mới cách thức làm việc, bám sát và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện. Chất lượng công tác tham mưu, phục vụ được nâng lên; Hoạt động của các đoàn thể quần chúng được duy trì và có bước phát triển mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ chú trọng, quan tâm chỉ đạo; chủ động nắm tình hình và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát. Đời sống, các chế độ của cán bộ công chức, người lao động được quan tâm. Bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019, Cơ quan Dân Đảng có 2 cá nhân được đề nghị tặng Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước,  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 tập thể được đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 1 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng.

 

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Cơ quan Dân Đảng - Huyện ủy Phù Ninh tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Tăng cường lãnh đạo củng cố, xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác, tham mưu kịp thời cho cấp ủy huyện nhằm chỉ đạo thực hiện tốt công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát củng cố hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tâp, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020: “ Tăng cường khối Đại đoàn kết Dân tộc, xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” . Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước  để mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực sự là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.Tại Hội nghị, các đảng viên đã phát biểu thảo luận về công tác xây dựng nếp sống văn hóa công sở gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn các đại biểu đã phát biểu đóng góp làm rõ những tồn tại hạn chế trong  Báo cáo Tổng kết năm 2019 và đóng góp các ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

 

Nhân dịp này, các đại biểu đã bầu 5 thành viên Ban Thanh tra nhân dân và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.Phú Cường- Đài TT Phù Ninh