UBND huyện Phù Ninh họp phiên thường kỳ tháng 5/2019
  • Cập nhật: 02/05/2019
  • Lượt xem: 33458 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 02/05/2019, UBND huyện Phù Ninh đã họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2019. Đồng chí Lưu Quang Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thường trực HĐND huyện;các đồng chí thành viên BCĐ sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn huyện Phù Ninh, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị-xã hội; các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe cơ quan thường trực BCĐ sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn huyện Phù Ninh báo cáo công tác triển khai sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn huyện và phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2022- 2030. Từ cuối năm 2018, UBND huyện đã thành lập BCĐ và ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện thông tư số 09/2017 ngày 29/12/2017 của Bộ nội vụ, trong đó nêu rõ: Đối với thôn, khu dân cư ở xã đồng bằng có số hộ dân từ 400 hộ gia đình trở lên. Đối với thôn, khu dân cư ở xã miền núi có số hộ dân từ 200 hộ gia đình trở lên. Đối với khu dân phố ở thị trấn miền núi có số hộ dân từ 300 hộ gia đình trở lên. Đối với các thôn, khu dân cư, tổ dân phố đạt dưới 50% tiêu chuẩn về số hộ dân theo quy định thì phải thực hiện sắp xếp, sáp nhập với khu, thôn, tổ dân phố liền kề. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức triển khai và tổ chức thực hiện các bước sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn huyện gắn với thực hiện quy chế dân chủ tới các chi bộ, khu dân cư, cán bộ Đảng viên, nhân dân và đã tạo được sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Sau khi lấy ý kiến của nhân dân, đến nay số khu dân cư được nhân dân đồng thuận sắp xếp, sáp nhập khu dân cư  tại các các xã Bình Bộ, Tử Đà, Tiên Phú và Thị trấn Phong Châu đồng ý sáp nhập là 30 khu (28 khu phải sắp xếp và 2 khu khuyến khích), tổng số khu thành lập mới là 14 khu, số khu giảm sau khi sắp xếp, sáp nhập là 16 khu, tổng số khu sau khi sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn huyện là 183.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu thảo luận và tham gia vào phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2022- 2030; Tiến độ thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất 4 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch những tháng tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ việc sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2022- 2030 trên địa bàn huyện Phù Ninh là nhiệm vụ quan trọng thực hiện nghị quyết 18 hội nghị TW 6 (khóa XII), BCĐ sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn huyện Phù Ninh, các phòng, ban chuyên môn cần bán sát kế hoạch, sâu sát cơ sở, cùng tháo gỡ khó khăn với cấp ủy, chính quyền các địa phương. Đồng thời đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận của nhân dân và tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, hiệu quả, để sớm đưa chủ trương đúng đắn đó thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao.

 

Anh Thư (Đài TT Phù Ninh)