UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2019
  • Cập nhật: 17/10/2019
  • Lượt xem: 7447 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 17/10/2019, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2019. Đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Lai – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, Bí thư, chủ tịch UBND các xã Trị Quận, Tử Đà, Vĩnh Phú, Tiên Phú.

Đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 gồm xã Trị Quận, Tử Đà, Vĩnh Phú, Tiên Phú. Tính đến tháng 10 năm 2019, 4 xã đều đã đạt 19/19 tiêu chí. 4 xã đã xác định giải pháp thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, đồng thời cân đối nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ đảm bảo để thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu theo đúng mục tiêu đề ra như: tiêu chí hộ nghèo, cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Những kết quả đã đạt được là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền nhân dân 4 xã tiếp tục hỗ trợ đầu tư, vận động nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2019 hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.


      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Quang Huy yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và 4 xã chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, phát động trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ các tổ chức chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân tại các địa phương phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới , phát triển kinh tế. văn hóa-  xã hội , ổn định an ninh trật tự tại địa phương , tích cực tham gia xây dựng bộ mặt nông thôn sạch đẹp... trong đó lưu ý  xã Vĩnh Phú cần lưu ý tập trung triển khai để hoàn thiện tiêu chí 17 về xử lý rác thải sinh hoạt, xử lí bao bì bảo vệ thực vật tại các xứ đồng, hướng dẫn và tổ chức ký cam kết môi trường của các hộ chăn nuôi....  cấp ủy, chính quyền 4 xã Trị Quận, Tử Đà, Vĩnh Phú, Tiên Phú  cần bám sát mục tiêu, kế hoạch và lộ trình thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới , phấn đấu đạt xã nông thôn mới trong năm 2019. 


Anh Thư - Hà Linh - Đài TT