Trị Quận: Thăm đồng đánh giá sản xuất năm 2019
  • Cập nhật: 03/05/2019
  • Lượt xem: 19553 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 03/5/2019, Ban chỉ đạo sản xuất, HTX xã Trị Quận tổ chức thăm đồng đánh giá sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư.

Xã Trị quận là xã miền núi với tổng diện tích tự nhiên là 1023,17 ha Trong đó diện tích cấy lúa là 192 ha vụ chiêm xuân năm 2019 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, HTX và tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể toàn xã cấy được 185 ha đạt 96,4% kế hoạch. Nhìn chung nhân dân gieo cấy theo đúng khung lịch thời vụ nên năng suất lúa ước đạt 160 đến 180 kg/ sào.

Một số hình ảnh hội nghị thăm đồng đánh giá sản xuất năm 2019: