Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phù Ninh (01/9/1999 – 01/9/2019)
  • Cập nhật: 24/05/2019
  • Lượt xem: 32236 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 16/5/2019, UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 76/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phù Ninh (01/9/1999 – 01/9/2019)

Với Mục đích: Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phù Ninh nhằm ôn lại truyền thống lịch sử và khẳng định những kết quả nổi bật về kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đảng bộ và nhân dân huyện Phù Ninh đã đạt được qua chặng đường 20 năm.

- Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; đồng thời phát động phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

- Thông qua các hoạt động tăng cường quảng bá, xây dựng hình ảnh của huyện để các cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện, các cán bộ, công chức, những người con xa quê hiểu thêm về huyện Phù Ninh sau 20 năm tái lập. từ đó tiếp tục quan tâm ủng hộ, chung tay góp sức xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chi tiết tài liệu đính kèm Kế hoach KN 20 năm TL huyện. Phu ninh (1).doc