Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị số 36-CT/TW và nghị quyết 50, 51 – NQ/TW của Bộ Chính trị
  • Cập nhật: 17/10/2019
  • Lượt xem: 6296 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều 16/10/2019, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị số 36-CT/TW và nghị quyết 50, 51 – NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Lai – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban chấp hành Huyện ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh đã triển khai đến các đại biểu chỉ thị số 36-CT/TW “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”, nghị quyết 50–NQ/TW  “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, đầu tư nước ngoài đến năm 2019” và nghị quyết 51–NQ/TW  “Về chiến lược bảo vệ an ninh thế giới” của Bộ Chính trị. Theo đó, Chỉ thị số 36 đã nhấn mạnh về những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; những kết quả đạt được, những hạn chế, bấp cấp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay và mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở nước ta. Bên cạnh đó, nghị quyết số 50 hướng đến mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong thời gian tới, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy về công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đưa các nội dung của Chỉ thị, Nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ để nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Quang Thái - Hà Linh