Hội Nông dân huyện Phù Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019
  • Cập nhật: 25/04/2019
  • Lượt xem: 5026 lượt xem

( Phù Ninh)- Trong 2 ngày (23 - 24/4/2019), tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội Nông dân huyện Phù Ninh đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2019 cho 120 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Nội dung tập huấn được chia làm ba phần: Phần lý luận chính trị các học viên được nghe truyền đạt chuyên đề về: Hội nhập kinh tế quốc tế. Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Phần hai các học viên được tuyên truyền, học tập về Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023; Phần ba học viên được bồi dưỡng về các nghiệp vụ công tác Hội như:  Công tác quản lý điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội. Công tác văn phòng, Kỹ năng soạn thảo văn bản.


Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2019 tại huyện Phù Ninh.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội; trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội  cho cán bộ Hội cơ sở, đồng thời là cơ hội để các học viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  công tác Hội trong tình hình mới.

 

 

 

Minh Huyền - Hội Nông dân huyện Phù Ninh