Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ kiểm tra, giám sát việc vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện chi trả hỗ trợ các chính sách cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
  • Cập nhật: 15/06/2020
  • Lượt xem: 1058 lượt xem

(Phù Ninh)-Vừa qua Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ do đồng chí Cầm Hà Chung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát việc vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị Quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả vận động ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tính đến ngày 05/6/2020, trên địa bàn huyện đã có 123 cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với tổng giá trị trên 1,6 tỷ đồng; trong đó ủng hộ bằng tiền mặt đạt 1.429.438.100đ và hiện vật là  9.600 tấn gạo tẻ; 950 thùng mì tôm; 8.800 khẩu trang; 300 lọ dung dịch nước rửa tay, với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 42, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020 ngày 24/4/2020, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Phù Ninh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh hội nghị

Trên địa bàn huyện tổng số đối tượng bảo trợ xã hội; người có công với cách mạng; người nghèo, người cận nghèo hiện đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng trên địa bàn huyện có tổng số là 9.461 người . Đến nay, huyện Phù Ninh đã và đang chi trả cho đối tượng đủ điều kiện được thụ hưởng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ là 8.755 người với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng; trong đó đối tượng người có công và gia đình chính sách là 1.838 người với tổng số tiền hỗ trợ là 2.757.000.000 đồng;  đối tượng người nghèo, người cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ là 2.926 (người nghèo: 1.240 người; cận nghèo: 1.686 người) với tổng số tiền hỗ trợ là 2.194.500.000 đồng; đối tượng bảo trợ xã hội là 3.991 người với tổng số tiền hỗ trợ là 5.986.500.000 đồng)

Đoàn giám sát của Tỉnh

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Cầm Hà Chung, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong việc thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cho đối tượng là các hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ được bảo trợ xã hội người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19  Đoàn giám sát đã tiếp thu ghi nhận những kiến nghị của địa phương để tổng hợp đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đề nghị UBND huyện, Ban chỉ đạo, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và giá trị nhân văn của Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, từ đó tạo sự lan tỏa những hành động đẹp và sự chia sẻ trong cộng đồng; tạo lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Đoàn giám sát đề nghị huyện cần bám sát những quy định, hướng dẫn của cấp trên trong việc rà duyệt, bình xét lập danh sách, công khai đối tượng thụ hưởng đúng quy định, tránh sai sót và lợi dụng chính sách để trục lợi. MTTQ các cấp, đặc biệt là thành viên các Ban công tác Mặt trận phải phát huy được vai trò giám sát ngay tại địa bàn khu dân cư, đảm bảo việc kê khai ban đầu, lập danh sách, thông báo công khai, tổ chức xét duyệt và chi tiền hỗ trợ cho người dân kịp thời, đúng đối tượng.

Anh Tấn- MTTQ huyện

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com